Du kan bo lengre hjemme enn du tror

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevPensjonistforbundet krever at brukerne involveres i prosessene med valg av velferdsteknologiske løsninger i din kommune.

I Norge er det i dag 219.000 eldre over 80 år. I 2030 vil antallet øke til 320.000. I 1967 var det 3,9 yrkesaktive bak hver pensjonist, i dag er det 2,1 yrkesaktive personer bak hver pensjonist og i 2040 vil det stå 1,8 yrkesaktive bak hver pensjonist. Det blir mindre ressurser å bruke på helsetjenester per innbygger og færre personer til å utføre helsetjenestene. Dette krever nye og bedre løsninger. Vi må med andre ord ta større ansvar for vår egen alderdom, i tillegg til at det blir større behov for støtte fra frivillig sektor, pårørende og sosiale nettverk. 

Forskning viser også at eldre vil bo i eget hjem så lenge som mulig – og at velferdsteknologi støtter opp om dette. Eldre brukere av velferdsteknologi sier selv at de har bedre kontakt med ansatte i helse- og omsorgstjenestene og at de blir tryggere, er mer aktive og at de mestrer hverdagen bedre med gode teknologiske løsninger.

Velferdsteknologi spiller en økende rolle på alle områder og nivåer i samfunnet. Pensjonistforbundet erfarer at det er et stort informasjonsbehov knyttet til velferdsteknologi. Derfor reiser vi rundt det ganske land for å informere medlemmer i pensjonistforeninger og andre om temaet

Velferdsteknologi kan bidra til trygghet i hverdagen. Utfordringene i helsesektoren handler også om mangel på sosial kontakt og det å få nok innhold i hverdagen. Derfor er et av Pensjonistforbundets mål  å forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre ved å skape gode møteplasser.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal mener at for å få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig og lengre enn i dag, må vi kreve større satsing, bedre informasjon og større fokus på brukermedvirkning med hensyn til velferdsteknologi.

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er vanskelig å følge med. Derfor er det viktig at eldreråd - og også pensjonistforeninger- blir holdt orientert og får gi innspill til kommunen. Dette gjelder både for velferdsteknologi og andre saker som angår oss eldre.

Eldrerådet er vårt viktigste organ når det gjelder brukermedvirkning. I henhold til lovverket skal kommunen ta eldrerådet med på råd så tidlig som mulig i beslutningsprosesser

En sykehjemsplass koster kommunen i gjennomsnitt en million kroner per år. Når kommunen velger andre løsninger enn sykehjem, innebærer det en form for sparing av penger på sikt. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er opptatt av at besparelsen også må komme innbyggerne til gode, ved for eksempel å bedre hjemmetjenestene, en økt satsing på aktivitetssenter for eldre samt større fokus på rehabilitering/forebygging  og anskaffelse og opplæring av velferdsteknologi for eldre..

  • Har eldre i vår kommune tilgang til gode velferdsteknologiske hjelpemidler som nye moderne trygghetsalarmer?
  • Helseministeren har nylig påpekt at alle over 75 år bør få et forebyggende besøk av kommunen. Hvordan er det i vår kommune? Ved slike besøk kan en få kartlagt behov for og mulig støtte til nødvendige utbedringer i boligen, og også få tips til såkalt risikorydding i eget hjem.
  • I 2016 rykket brannvesenet ut til 3 138 boligbranner på landsbasis. 42 prosent av disse var branner på komfyr og de aller fleste skjedde på dagtid hos eldre. Komfyrvakt er påbudt for alle nye boliger fra 2010. Kan kommunen bidra med å montere komfyrvakt i eldre boliger etter hjemmebesøk?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags