Fakta om Aasta Hansteen

Aasta Hansteen-plattformen ble ferdigstilt i Digernessundet ved Stord.

Aasta Hansteen-plattformen ble ferdigstilt i Digernessundet ved Stord. Foto:

Av
DEL

MeningerKlimautfordringene er reelle og er den største utfordring verden står overfor i dag. Det er derfor avgjørende og viktig at flest mulig bidrar både i debatten, og ikke minst med konkrete tiltak.

Samtidig er det viktig at debatten bygger på fakta og ikke på feil eller antakelser. Besteforeldrenes klimaaksjon hadde for noen dager siden et innlegg på baksida av Romsdals Budstikke som ikke kan stå uimotsagt.

Gass – ikke olje. Aasta Hansteen plattformen produserer ikke som det hevdes olje, men gass. Det er en vesentlig forskjell. Mens olje i stor grad går til drivstoff i biler, båter, fly etc. går gassen fra Aasta Hansteen til å sikre energiforsyningen i Storbritannia.

Storbritannia har behov for norsk gass – gir store klimagevinst. Bakgrunnen for at Storbritannia har behov for norsk gass er at deres egen gassproduksjon er på vei ned. I tillegg har de et program for å erstatte kull med gass i sin elektrisitetsproduksjon. Dette har en stor klimaeffekt gjennom at CO₂-utslippet halveres ved en slik overgang!

Enorme energimengder. De fleste ønsker en så rask overgang til fornybarsamfunnet som mulig. Samtidig må en ta inn over seg realitetene. Eksporten av gass fra Aasta Hansteen representerer en årlig energimengde som tilsvarer Norges samlede produksjon av vannkraft!

Det er ikke gjort over natta å erstatte denne energimengden med fornybar kraft selv om Equinor, som opererer Aasta Hansteen-plattformen, også er en stor utbygger av offshore vindkraft i Storbritannia.

Gassen på Nyhamna prosesseres med fornybar kraft. Generelt har man store overføringstap i transport av energi – spesielt elektrisitet. Transporten av gass fra Nyhamna skjer ved bruk av fornybar kraft. I tillegg har man langt mindre overføringstap når en transporterer gass, enn ved overføring av kraft i linjenettet.

Norsk gass utnyttes med høy virkningsgrad i Storbritannia. Den eksporterte gassen fra Aasta Hansteen benyttes i stor grad til matlaging på de Britisk øyer. Ved en slik ren forbrenning utnyttes tilnærmet 100 % av energien fra gassen. Brukes den derimot til å produsere elektrisitet blir virkningsgraden redusert til ca. 50 %.

Hydrogen som alternativ til gass. Det konkluderes i innlegget med at hydrogen, produsert av vann gjennom elektrolyse med nullutslipp av CO₂, er framtidens løsning for ferger, båter, tog og biler. For å produsere hydrogen trengs det også store energimengder, og i påvente av tekniske og økonomiske løsninger på dette vil norsk gass fortsatt spille en viktig rolle i Storbritannias energipolitikk.

Ikke misbruk av skattepenger, men sikring av vår velferd. Det er vanskelig å forstå argumentasjonen om at en investering på 37,5 milliarder kroner er misbruk av våre skattepenger. Med dagens gasspris og full produksjon på Aasta Hansteen vil denne investeringen være tilbakebetalt etter anslagsvis to år.

Et felles ansvar. Vi har felles interesse og ansvar for å redusere klimaavtrykket. Det er mange tiltak som hver enkelt av oss kan bidra med for å redusere det totale klimaavtrykket.

Gasseksporten fra Aasta Hansteen er en viktig brikke i å redusere CO₂-utslippet i Storbritannia, samtidig som den er med på å sikre velferden i Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags