Vi må ha både fisk og olje!

Av
DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

Les Tidens Krav i 5 uker for KUN 5 kr!

LeserbrevBruk av fossil energi er en kilde til klimautslipp, og oljeindustrien har et ansvar. Internasjonale kunnskapskilder og klimaavtaler slår fast at det i lang tid ikke eksisterer realistiske alternativ til fortsatt omfattende bruk av fossil energi.

Bedre teknologi for utvinning og bruk, kombinert med fangst og lagring av CO2, er det som kan sikre bærekraft inntil det finnes reelle alternativ til fossil energi.

Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja
Vår velferdsutvikling er resultat av fornuftig utnyttelse av naturressurser kombinert med sosialt ansvarlig fordeling av resultatet. Ressursutnyttelse og miljø må finne balanse gjennom kunnskapsbasert samspill mellom ulike interesser.

Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover.

Kompromisset fra Ap sitt sentralstyre er et minimum og kan ikke bli ytterligere svekket, verken på Ap sitt landsmøte eller LO kongressen.

Enkelte mener at Norges rolle må bli å få kontrollert nedbygging av vår oljeindustri. Dette er dypt uansvarlig av mange årsaker:

  • Norsk oljeindustri er en drivkraft i ressurs-, kostnads- og miljøeffektiv oljeproduksjon.
  • Utslipp fra olje og gassvirksomheten på norsk sokkel skjer innenfor EUs klimakvotesystem. Det betyr at utslipp vi kutter, vil dukke opp andre steder i Europa, for eksempel fra økt aktivitet i europeiske kullkraftverk. Oljen og gassen vi ikke leverer vil bli levert fra andre utenfor kvotesystemet for eksempel Russland, USA eller Saudi Arabia, og gi høyere utslipp i gjennomsnitt. 
  • CO2-fangst til trykkstøtte og lagring demper klimaproblemene. Klimaavtalene forutsetter CO2-fangst, og Norge har både ledende kompetanse og enorm lagringskapasitet som kan gjøre dette til en miljø- og industriell suksess.
  • I Norge er oljeinntektene brukt til samfunnsbygging og velferd, og verdiene kommer hele folket til gode.
  • Cirka 300.000 årsverk og rundt 30 prosent av statens inntekter kommer fra petroleumsindustrien. Hver femte krone i årets statsbudsjett blir dekket av oljeinntekter. Norsk olje- og gassrelatert virksomhet har de siste to år mistet 40.000 arbeidsplasser pluss ringvirkninger. Arbeidsledigheten nærmer seg 140.000. Dette viser at det eksisterer ingen reelle alternativ til oljeindustrien.
  • Oljeindustrien er våre fremste lærlingefabrikker for industrifag.

Oljeindustri er basis for arbeid, verdiskaping, velferd – og miljø. Vi kan ikke velge mellom fisk og olje, vi må ha både fisk og olje!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags