NHO Møre og Romsdal er fornøyd med at regjeringen leverer et ansvarlig budsjett med mindre bruk av oljepenger.

Skatter og avgifter: Det er svært positivt at skatt på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet. Denne skatten er et hinder for nyetableringer og etablerte bedrifter. Små og store industrianlegg er ikke en byrde for kommunene. Tvert imot gir de ønskede arbeidsplasser som gir kommunene nødvendige skatteinntekter.

Regjeringen følger opp skatteforliket og setter ned selskapsskatten til 23 prosent. Dette bidrar til å redusere forskjellene i selskapskatten i forhold til de landene vi konkurrerer med. Verdsettelsen av arbeidende kapital gis en rabatt på 20 prosent som grunnlag for formueskatten. Dette er et viktig grep for at vi fortsatt skal ha norske bedriftseiere og dette arbeidet må fortsette.

Økningen av moms fra 10-12 prosent i kultur, transport- og reiselivsnæringene er svært uheldig. Dette rammer spesielt bedrifter med små marginer og dårlig lønnsomhet og vi frykter at dette kan få konsekvenser for arbeidsplasser, spesielt i distriktene.

Utdanning: Når det gjelder utdanning så er det gledelig at det gis midler til 70 nye IKT-studieplasser hos NTNU Ålesund og 30 nye studieplasser ved Høgskolesenteret i Kristiansund.

Samferdsel: NHO er også positiv til økningen i midlene til samferdsel og lovnaden om at Nasjonal Transport Plan skal følges opp. Det er viktig for våre prosjekter i fergefri E-39. Vi er imidlertid skuffet over er at det ikke gis midler til oppstart av E-39 Betna-Stormyra og oppfordrer våre politikere på Mørebenken til å få denne strekningen på plass i budsjettforhandlingene. Satsing på elferger er også en nødvendig satsing for fergefylket Møre og Romsdal.

Forskning og innovasjon: Satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, skattefunn og kapitalfunn viktig for å få fart på veksten i privat næringsliv. Utvidelse av virkeordningen for GIEK til også å omfatte skip som skal brukes i Norge er et viktig tiltak for maritim næring.