Høye tømmerpriser er en grov løgn

- Norske skogeierforeninger bedriver dumpingsalg av tømmer i Sverge og Tyskland, skriver Olav Sæter.

- Norske skogeierforeninger bedriver dumpingsalg av tømmer i Sverge og Tyskland, skriver Olav Sæter. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevPrisene pr.m3 sagtømmer er fortsatt meget lave. Den lille stigningen i det siste er bare å anse som en liten korreksjon i riktig retning. Norske skogeierforeninger bedriver dumpingsalg av tømmer i Sverge og Tyskland.

Dagens pris på skurgran burde starte på 600 kroner pr.m3. Grafer jeg har sett for ikke lenge siden viser at Europa innen 10 år vil ha stor manko på sagtømmer. Så det er galskap å slippe til hogstmaskinene for å hugge ikke utvokst skog i plantefelter slik en ser i dag.

Grafen viser også at det vil bli manko på slip av gran. Det er ikke lenger bare papir som produseres av granslip, men en rekke «raffinerte» industrielle produkter. Også den vaniljesaus vi kjøper i butikken er laget av gran.

På 80-tallet og framover avvirket og solgte vi flere tusen m3 gran hvert år fra våre skoger. Det meste gjennom daværende salgskanal DS i Hønefoss.

Dette fikk vi betalt:

Prima gran 650 kroner pr.m3

Sekunda gran 500 kroner pr. m3

Slip 360 kroner pr.m3

Vi brukte også private tømmermeglere og samt at vi hadde kontakt med Westwood. Vi solgte også stammer til finnerindustrien med priser ifra 1.000 til 1.500 kroner pr.m3. Blant annet leverte vi ut ifra Drammen kai en skipslast med «gulrottømmer» som hadde blitt stående igjen i en skog etter plukkhogst gjennom flere generasjoner av tidligere eiere som vi kjøpe skogen ifra (i dag står det flott produksjonsskog der, men min sønn makebyttet den med et annet skogareal med Kistefoss Træsliperi A/S på Jevnaker). Dette var meget kortvokst, grov og grovkvistet gran.

Vi fant en tysk kjøper som betalte 560 kroner pr.m3. Og vi har gjennom en finsk tømmerhandler solgt skurkvalitet av lavlandsbjørk til en finsk kjøper levert i skogen ved bilvei til 800 kroner pr.m3. Vi har også solgt betydelige partier ikke skurbjørk (ikke vedtømmer) til 550 kroner pr.m3 til en bedrift i Buskerud.

Det er et ran det som skogeierforeningene som operer her bedriver ovenfor eiere av plantefelter. Dette er eiere som ikke har en forretningsmessig forståelse til skog og de forretningsmuligheter det ligger i ressursen skog. Skogeierforeningene har samme betaling for solgt m3 uansett hva prisen er til skogeier. De er kun interesserte i mengde å levere.

Skogeiere i Sør-Sverge, Tyskland og Østerrike beklager seg over denne dumping på tømmer som Norge gjør i tømmermarkedet. Dette utøves på flere plan:

1. Gran hugges før den begynner å legge på seg. Gran vokser mest i høyden de første 50 årene. Den store volumveksten i kubikk produksjon er fra 50 til 90 år. Skogeierforeningens folk overtaler eiere av plantefelter til å hugge gran som ikke er utvokst. Og eierne av disse plantefeltene gir herved avkall på store kommende verdier. Dette kan sammenlignes med å kaste penger i do! Alle taper på dette, fra små uvitende eiere av en skogteig til samfunnet.

2. Motargument som brukes mot å ikke vente på denne ekstra pengemengde som dette vil gi er denne: Tømmeret vil bli for stort/grovt (over 50 cm i diameter) og vil ende som slip. Dette er bare tullprat og vitner om manglende forretningsforståelse og manglende vilje til å se muligheter i dette grove tømmeret. Det er et godt betalt marked etter grovt tømmer, både i Sverige og Tyskland som norske «pinglesager» ikke kan skjære.

Tømmeret brukes i finner som mellomlagsfinner, og det er et marked for det til produksjon av massivtre. Massivtre er en stor sak i Tyskland og Østerrike. Og kvalitetskravet til tømmeret er mye lavere, men pris som til skur. Et annet produkt i disse landene er også kantet boks av grovt tømmer som blir videreforedlet igjen av andre bedrifter. Grovt tømmer er en mangelvare i det europeiske tømmermarkedet. I Norge maler vi det opp til cellose eller til brensel ...! Vi kunne ha hentet mye mer penger ut av dette segmentet og vårt skogareal.

På Baltikum er nå grensen for å hugge 100 år. De vil ha mest mulig ut av sine ressurser, i motsetning til Norge. I Norge er det bare 6 prosent av landet som er dekket med skog inkludert «grønn løgn» («grønn løgn» er kratt og vanskjøttet skog som er på stor fremmarsj i Norge i stedet for å bygge salgbar tømmerkapital). Norge har bare 6 prosent skogareal og vi skusler dette bort som et areal som kan gi landet gode inntekter. Uten å tenke så lar vi dagdrømmere og miljøfanatikere verne stadig større deler og like store deler vanskjøttes. Selv arealet med plener og uteanlegg er større en vårt produktive skogareal, det er helt idiotisk!

Norge har trolig omkring 130.000 eiere av areal med skog på. Bare 6.000 av disse tenker kapitalisering av sine verdier. Og det er bare omkring 100 skogeiendommer ifra 10.000 mål og oppover. Men disse omkring 100 utøver en meget god godsforvaltning av sitt areal og er dyktige kapitalforvaltere av det de har.

Vet dere at våre skoger med den kubikkmasse som nå står der spiser 50 prosent av våre utslipp? Trolig ikke. Ikke politikerne heller vet dette som i stedet nedtynger oss alle i alle mulige «miljøavgifter» for å «berge kloden». Man kunne heller satset på skogen og utvidet voksende kubikkmasse med mer planting og strengere håndheving av skogloven. Men det er en kjent sak at de fleste politikkere har mer pappmasse i sin hjerne en  utøvende intelligens.

Transport av tømmer til Tyskland er også til dumpingpriser. Skipene som transporter tømmeret går enten i Consecutive eller på TC-rater på dumpingrater i det pill råtne shippingmarkedet. Jeg vet en god del om shipping som tidligere eier av skip og drift av dem. De skipene som befrakter tømmeret går på disse døgnratene: 2.800 euro pr. døgn. Drift er 2.400 euro pr. døgn eksklusiv kapitalkostnad. Disse skipene bruker ifra 8 til 10 tonn bunkers hvert døgn. Og i tillegg må de betale miljøavgift for å seile i farvannetifra Stadt og ned til Tyskland. Alle svovelutslipp på over 1 prosent straffes hardt.  Ikke alle har «skrubber» påmontert i maskinen enda, for alt koster penger og i dagens shippingmarked er det lite penger til alle mulige politiske påfunn påtvunget av politikere som lever på siden av virkeligheten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags