EØS-avtalens viktighet for vårt eksportrettede næringsliv

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal.

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal.

Av
DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

KUN 99 kr for ALT på nett.

LeserbrevNorges forhold til EU gjennom EØS-avtalen debatteres nå stadig. Det er bra med debatt, men det som bekymrer oss, er at mange tar til orde for å si opp eller reforhandle avtalen. Det er forunderlig at dette skjer i en tid da mange strukturendringer internasjonalt heller skulle tilsi at handelsavtalen med EU burde stå fast.

Brexit og Trump, proteksjonistiske og populistiske strømninger, utgjør i dag en trussel mot internasjonal handel generelt og mot EU-samarbeidet, og for Norges del, EØS-avtalen spesielt.

Norge er et lite og åpent land, og knapt noe land er derfor så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge. EU er vårt desidert største marked. For eksempel så blir 40 prosent av produksjonen i fastlandsøkonomien vår solgt til utlandet. 80 prosent av eksporten vår går til EU, og 60 prosent av importen kommer fra EU-land. I tillegg er det verdt å nevne at to tredeler av norske bedrifter sine investeringer i utlandet blir gjort i EU-land, og tilsvarende kommer to tredeler av utenlandske investeringer i Norge fra investorer i nettopp EU. Dette viser hvor viktig EØS-avtalen er for vårt nærings- og samfunnsliv.

Norge har vært igjennom en "gullalder" som vi trolig ikke vil oppleve igjen. Gjennom EØS-avtalens fire friheter, som omhandler blant annet fri flyt av arbeidskraft, har norske bedrifter hatt tilgang til arbeidskraft fra EU-landene for å makte å ta den oppturen vi har vært igjennom. I en tid med svært lav arbeidsledighet har dette ikke vært mulig uten "import" av arbeidskraft.

Nå står Norge i en helt annen situasjon. Mange av de utenlandske arbeiderne har vendt tilbake til sine hjemland, med inntekter som har forbedret deres levestandard. Disse arbeiderne har bidratt til at norske bedrifter kunne håndtere den oppturen vi alle har nytt godene av. Altså en vinn-vinn situasjon.

Mange spør om hva vi skal leve av etter oljen. Det vi ser er at inntektene fra olje og gass ikke blir like dominerende i årene fremover. Bedriftene på Vestlandet er nå i rask omstilling der ny teknologi resulterer i nye produkter som gir inntreden i nye markeder. Langs kysten har Norge store komparative fortrinn i satsing på alt som skjer i de blå næringene, også kalt havrommet. Dersom både eksisterende og nye næringer skal skyte fart og vokse er de helt avhengige av tilgang til et stort og stabilt marknad, der EU er vårt største nærmarked. Det vil være katastrofalt for våre eksportnæringer om EØS-avtalen blir sagt opp.

Markedsadgang for våre bedrifter er en garanti for å sikre norske, trygge arbeidsplasser. Innstramminger i verdenshandelen vil derfor være en trussel for norsk næringsliv. Det er noe mange nå må ta inn over seg når de ukritisk kaster seg inn i debatten.

De kommende Brexit-forhandlingene, Trump sin handels- og utenrikspolitikk, debatten om EØS i LO og i enkelte politiske partier, vil gi store utfordringer for norske bedrifter. I Norge er det Stortingsvalg til høsten og i tillegg skal det være valg i bl.a. Nederland, Frankrike og Tyskland i år. Valgresultatene i disse store økonomiene vil innvirke på hvordan Europa vil agere fremover.

Norges normalisering av forholdet til Kina er svært positivt og gir nye muligheter for norsk næringsliv, men vi står på terskelen til et ganske usikkert år med tanke på utviklingen både i USA og Europa.  Det norske, eksportretta næringslivet, er svært avhengig av tilgang til handelsmarkedene for sine produkter. Forutsigbarhet og stabilitet er viktigere enn noensinne.

I den norske befolkningen er det et tydelig behov for å styrke forståelsen av hvilken betydning EU sitt indre marked har å si for norske virksomheter. De som tar til orde for å endre eller si opp EØS-avtalen må ta inn over seg hvilke konsekvenser dette kan medføre. Vi er alle avhengig av å ha en jobb å gå til og inntekter som bidrar til et godt liv. Arbeidsledigheten har dessverre økt de siste to årene på Vestlandet som følge av det kraftige oljeprisfallet som har skapt store problemer i petroleum- og offshorenæringen.

Dersom det skal være mulig å skape ny vekst og nye, trygge jobber, er norske bedrifter helt avhengig av tilgang til de store verdensmarkedene for å konkurrere og selge norske produkter. Da må EØS-avtalen opprettholdes!

<div id='outstreamvideo'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('outstreamvideo'); }); </script> </div>

Les saker fra din kommune

Her har vi samlet nyheter fra kommunene på Nordmøre:

Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Rindal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags