Nordøyvegen

Av
DEL

LeserbrevKostnadene til realisering av Nordøyvegen strides det om, men ligger vel nå på om lag 5 milliarder kroner, omtrent 1 milliard over det vegen for et par år siden var kostnadsberegnet til. Uavhengig av dagens disputter om regnestykkene, vil fylkeskommunen bli økonomisk handlingslammet i minst 3–4 valgperioder framover dersom prosjektet realiseres. Realistisk sett har fylkeskommunen ikke økonomisk evne til å bære dette prosjektet fram, samtidig som en skal utvikle fylket på mange andre områder.

Fylkestinget har vedtatt – og fått Stortingets samtykke til – at fylket skal fortsette som egen region etter 2020. For Møre og Romsdals framtid er det å håpe at fylkestingets flertall innser de negative konsekvensene av å bruke så enormt store ressurser på ett prosjekt, og at prosjektet stoppes nå. Fylkeskommunen har i mange år levd på forskudd, og har allerede i dag samlet seg opp stor lånegjeld og stort vedlikeholdsetterslep på de fleste områder.

Nordøyvegen må i stor grad lånefinansieres. Det er liten grunn til å tro på dem som sier at øvrige tjenester skal opprettholdes selv om Nordøyvegen realiseres. For å makte å betale ytterligere avdrag, renter og framtidige nye vedlikeholdskostnader på Nordøyvegen (med sine veg-km, bruer og tunneler), må det nok tvert imot skjæres hardt andre steder. Det gjelder for eksempel i tjenester som videregående skoler (mindre ressurser og/eller nedlegging av skoler), vegvedlikehold, tunnelsikring, fergedrift, kultur, regional utvikling. Mange steder i fylket bør en nå være bekymret for hva som kommer til å skje med fylkeskommunens bygg, anlegg og tjenestetilbud. Det kan i denne situasjonen umulig være riktig å gjennomføre et så stort prosjekt som tilgodeser kun 2.700 (= 1 %) av fylkets 270.000 innbyggere.

De fleste av oss har vanskelig for å forholde oss til milliarder. Når vi for eksempel hører om prosjekter i oljebransjen på 4–5 milliarder, reagerer vi ikke og tenker at dette er vel omtrent det samme. Men forskjellen på 4 og 5 milliarder er 1.000 millioner kroner (1.000.000.000 kroner). Bare kostnadsøkningen på Nordøyvegen-prosjektet er som nevnt anslått til ca. 1.000 millioner kroner.

Slik styring som en kan risikere å oppleve i denne saken er fylket ikke tjent med: Møre og Romsdals største utfordring i årene som kommer er å opprettholde og helst øke innbyggertallet. Å lykkes med dette er avgjørende for god framtidig utvikling. Fylkeskommunen må derfor – i alle deler av fylket – satse stort på videregående opplæring, på å arbeide for ytterligere desentralisering av høyskole- og universitetstilbud, på tilrettelegging og samarbeid med næringslivet slik at det kan skapes nye arbeidsplasser for begge kjønn, på intensivering av by- og tettstedsutviklingen med allsidige kulturtilbud, m.v. Fylket må bli attraktivt slik at ungdom som utdanner seg andre steder kommer tilbake! Det er forhold som dette fylkeskommunen må sikre ressurser til. Realiseres Nordøyvegen, risikerer vi som innbyggere i dette fylket en sold nedtur i flere tiår framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags