Valdresrådet skriver i Avisa Valdres 31.12. at de ønsker fritak fra løsdriftskravet for alle eksisterende båsfjøs på ubestemt tid, av økonomiske årsaker.

NOAH har jobbet i mange år for at kyr ikke skal stå fastlenket i norske fjøs, og løsdriftskravet som ble vedtatt i 2004 er et viktig steg i retning av å erkjenne noen av behovene til de over 100 000 kyrne i norsk melkeproduksjon som nå er fratatt nærmest all mulighet for å bevege seg gjennom størsteparten av året.

Da kravet om løsdrift ble vedtatt ble det innført en omstillingsperiode på hele 20 år – frem til 2024. Deretter ble det utsettelse igjen for en del av fjøsene - til 2034. Nå som 2024 sakte men sikkert nærmer seg, ser vi at flere begynner å snakke om en videre utsettelse av vedtaket. At næringshensyn gang på gang skal gå foran hensyn til dyrene er ikke holdbart, og en utsettelse av den allerede lange overgangsperioden er ikke akseptabelt.

Å holde dyr lenket til en plass store deler av livet, er en praksis som ikke har noen sammenheng med de behovene vi vet de har. Båsfjøsene bør nå ses på som en rest fra en tid hvor man ikke hadde kunnskap nok om disse dyrene. Forsøk på å reversere de få lovfestede adferdsrelaterte krav dyr i landbruksindustrien har, bør blankt avvises av politikerne. Hvis ikke er de med på å undergrave selve Dyrevelferdsloven.