Jeg viser til en artikkel i lokalavisen Driva hvor rådmannen i Nesset kommune tilrår å si nei til søknaden fra Norges Miljøvernforbund om å støtte økonomisk arbeidet med å opprette ei kontroll- og ressursgruppe som har som mål å rydde opp i gamle avfallslagre på Raudsand. Det er ganske mange tonn avfall som har ligget der i flere tiår. Her synser jeg bare, har ingen fakta som ligger til grunn for å si dette: Men tror kanskje at virksomheten etter at gruva ble lagt ned forurenset mer i nærområdet enn det selve gruvedrifta gjorde.

Jeg synes det var genialt av Oddekalv å komme med denne ideen. Han oppmuntrer til å rydde opp i gamle avfallsdeponier. Han fokuserer på noe som jeg trodde var i alles interesse, å rydde opp. Dette skal vi få til – sammen, sier han. Ja, kanskje mer enn det: Indirekte oppfordrer han også til en dialog mellom de steile partene. Ordføreren i Nesset uttalte seg i media også i positive ordelag over forslaget.

Dette er jo noe helt annet enn kampen om å få et deponi for uorganisk avfall til Raudsand. Hvorfor så denne skepsisen? Jeg synes å skimte en liten skepsis i at ideen kom fra nettopp Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv. Ingen har «stukket så mange kjepper i hjulene» som ham i forbindelse med virksomheten på Raudsand på 1980- og 90-tallet. Kan godt forstå at folk er skeptisk til et slikt forslag nettopp fra ham. Men er det noen grunn til å være skeptisk? Jeg mener at det ikke er det. Uansett syn på et mulig deponi.

Jeg tror kanskje denne ideen kom som følge av hans engasjement for Raudsand over lengre tid. Om den miljøkriminaliteten som skjedde etter at gruva på Raudsand ble lagt ned. Staten tok tak i det ulovlige, men har til dags dato ikke løftet en finger for å rydde opp. Når ikke staten har gjort noe, hvorfor da ikke applaudere denne ideen, så lenge den er seriøs og god?

Jeg håper grunneierne også er spurt om å være med og støtte økonomisk. Er det Bergmesteren AS og staten? Jeg oppfordrer også nabokommunene Gjemnes, Sunndal, Tingvoll og Kristiansund til å bidra litt økonomisk. Selv om det er i Nesset avfallet ligger, er jo dette kommuner i nærområdet. Og det er helt sikkert i alles interesse å få ryddet opp i store mengder uorganisk avfall som trolig har forurenset områder omkring over flere tiår. Er alle som blir spurt positive til å bidra, ville det slik jeg ser det være bakstreversk av Nesset kommune å si nei. Jeg får lyst å bruke ordene «direkte pinlig».

Jeg har ingen problem med å se at som rådmann i en kommune må en forholde seg formelt og nøytralt ved slike søknader. Jeg synes derimot at en ved denne søknaden burde Nesset være romslig nok til å bifalle den. Det er også noe som heter skjønn, ikke bare slavisk følge lover og regler i en slik sammenheng.

Derfor oppfordrer jeg politikerne i Nesset til å stemme ja. Håper de samstemt sier: «Et slikt positivt forslag ønsker vi velkommen. Vi ønsker som vertskommune å være med og rydde opp».