Som ventet vil de fleste politikkere vente på konsekvensutredningen før de tar en endelig beslutning om de er for eller mot giftdeponi på Raudsand. De lever i et system hvor beslutninger skal skje på fakta.

Selvsagt skal politikk utøves med kunnskap i bunnen. Men hvor mye verd var kunnskap og garantier om kvalitetssikring ved de tidligere industrisatsinger på Raudsand? De har nesten uten unntak resultert i forurensning og til dels miljøkriminalitet. Det er nå kapitalens egenart at når problemer oppstår og utbyttet minsker, så går man snarveier for å opprettholde overskuddet. Uten overskudd trekker kapitalen seg ut og investerer et annet sted, uansett hvor mye problemer de har skapt. Penger lukter som kjent ikke.

Det er derfor god grunn for at i dette tilfellet bør politikk utøves på et verdigrunnlag. Jeg vil se at politikere faktisk har et verdigrunnlag og bryr seg om naturen vår, livsgrunnlaget og miljøet for våre etterkommere. De behøver ikke vente på noen ny utredning. Dette er en så alvorlig sak med så enorme potensielle problemer for all framtid at dere må vise holdninger! Gledelig nok er det også nå noen politikere som allerede begynner å utøve det de er satt til å gjøre, en verdibasert politikk.

Historien særlig på Raudsand viser at det faglige grunnlaget som ligger til grunn for beslutninger har vært mangelfullt og svakt. Har dere glemt historien? Har man også glemt forliset av "Lill-Mari" på Raudsand-kaia? Det kan skje igjen med en båt full av miljøgifter. Det skjer årlig forlis og uhell på sjøen. Båter går på grunn av ulikt vis. Det kan skje uavhengig av garantier i en konsekvensutredning.

Argumentet med redusert omdømme for matproduksjon og reiseliv blir avfeid. De politikerne som gjør det vil jeg be oppdatere seg på hva som skjer med forbrukertrender. I 2015 økte lokalmat i butikk med 8,8 prosent mens omsetningen av matvarer for øvrig øke med 3,1 prosent. Total omsetning av lokalmat i butikk økte fra 4,2 mrd. til 4,8 mrd. og da er ikke omsetningen til reiseliv/storhusholdning, Bondens Marked eller andre markeder/messer eller direktesalg fra produsent/gårdsbutikk tatt med.

Selv omsetter jeg alt gården produserer av melk og kjøtt direkte og står på torget nesten hver lørdag gjennom det mest av året. Jeg omsetter ca 20 prosent gjennom butikk. Dersom det er representativt for alle lokalmatprodusenter vil det si at omsetningen av lokalmat kan utgjøre cirka 20 mrd. kroner - og det øker hvert år.

Jeg møter tusenvis av forbrukere. Dette er forbrukere som ønsker å vite mer om maten de spiser. De vil møte produsenten og de har spørsmål om både produksjonsmåte, innsatsfaktorer, etikk, etc. Dersom det blir kjent at produksjonen foregår i et område med et stort deponi av uorganisk avfall vil dette være en katastrofe for omdømmet. Det hjelper ikke med konsekvensutredninger eller garantier. Det hjelper heller ikke om deponiet skal driftes til evig tid uten noe form for uhell. Omdømmet er ødelagt.