Arbeidsskye og late etniske nordmenn på Nav

Av
DEL

LeserbrevOmtrent 20 prosent av nordmenn i yrkesaktiv alder har Nav-støtte som primærinntekt. Det bør gi grunn til bekymring. I mange år har altfor mange endt opp som passive trygdemottakere.

Samfunnsøkonom og seniorforsker Knut Røed hos Frischsenteret ved Universitetet i Oslo, frykter for bærekraften i velferdsstaten – særlig i en tid der befolkningen blir eldre, og hvor stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-området opparbeider seg trygderettigheter i Norge (fra bladet Forsking).

Det er en sannhet at mange innvandrere havner på trygd – men samlet sett skiller de seg ikke nevneverdig ut fra etniske nordmenn. Samtidig er det korrekt at enkelte grupperinger av innvandrere er sterkere representert på trygdemottakere-statistikken enn andre. Det skyldes blant annet språkproblemer og lav utdanning.

Men mange har lett for å glemme at det er veldig mange etniske nordmenn i beste yrkesaktiv alder som ikke jobber – rett og slett for at de ikke gidder! Sitter de ikke hjemme og agerer som nettroll, så finner du flust av dem på kjøpesentre midt på dagen foran en spillemaskin eller rundt et kafébord.

Jeg var i Østen på en toukers sommerferie, og der traff jeg «Toril» og «Nina» i 40-årene. De var visst trygdet grunnet helsa – men var spreke nok til å ta dykkerkurs. Jeg takket for meg. Slike snyltere provoserer meg kraftig.

De aller fleste uføre har en viss arbeidsevne og bør derfor komme seg i produktivt arbeide – både for egen del og for samfunnets skyld. Så får heller våre politikere lage et system hvor man kan få delvis støtte sammen med lønn. Slik det fungerer i dag, vil jeg kalle det moralsk forkastelig, og et enormt pengesløseri fra det offentlige.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags