Jeg pleide å være stolt av landet mitt. Av høye fjell og dype daler, glitrende fjorder og tindrende snøvidder, frodige skoger og vill natur.

Høye fjell hvor jerven grov sine hi. Dype daler hvor gaupa jaktet. Glitrende fjorder hvor hvaler gled inn og beæret området med besøk. Tindrende snøvidder hvor ulver lagde lange spor. Frodige skoger hvor bjørn tasset rundt …

Hva har skjedd med landet vårt? Med forståelsen for natur? Hva har skjedd med politikerne, som ikke henter inn den viten som trengs for å avgjøre om natur skal leve eller dø?

Hva har skjedd? Med utvikling og høyere årstall trodde jeg menneskeheten skulle bli smartere. De synder som forfedrene i sin uvitenhet utførte, skulle etterslekta ta tak i og gripe med ansvar. Men når jeg ser nyhetsbildet på rovdyrfronten, skjønner jeg at det motsatte er i ferd med å skje. For slik man forsøker å gripe tak i miljøet, griper man slett ikke tak i rovdyrene. Miljø, nemlig, tar seg fint ut på verdenskartet og man trenger miljø for å overleve. Men rovdyr er i noens øyne overflødig fordi de ødelegger økonomisk en antallsoverbelasta næring i form av beitedyr.

Tror du meg ikke? Det innskrenkes for ulv. Ingen streifdyr er tillatt utenfor de forbannede sonene, og viktige tilskudd til gener forsvinner før de rekker å gjøre sonestammene sterkere.

Det skytes bjørn på antagelser og kvalme privatuttak fordi noen innbilder seg at de sitter i maktposisjon som er greit å misbruke for alt det er verd.

Det blir utlyst dusører i lokalområder, på freda rovdyr, noe som er imot norsk lov og likevel blir det ikke straffet.

Det skal skytes ørn. Kongeørn. Den er fredet, på rødlista og truet. Likevel skal det skytes, i tilfelle en eller annen ørnestakkar kommer til å ta et lam eller en reinskalv.

Det skal tas ut mer jerv. Det skal tydeligvis bli lettere å ta ut rovdyr overhode i de stedene rovdyr ikke skal være. Og smak gjerne litt på den. «Der rovdyr ikke skal være». For vi skal ikke ha vill natur i Norge. Ikke engang i «naturreservat» eller «nasjonalparker».

Hva er det som skjer med landet vårt? Norge er i ferd med å etablere seg som det mest naturhatende landet på jordkloden! Når tallene ikke stemmer med logikk, skal det likevel utøves hærverk på naturen i form av usaklige uttak som er begrunnet med «i tilfelle»?

Ut ifra tallene til Norges Bondelag, skal det være rundt 1.050.000 sauer i Norge. Ifølge regjeringens statistikker, ligger gjennomsnittet på tapstall for sau på cirka 125.000 dyr.

Nei – beklager, de regnes jo ikke som dyr, sauene. Ikke i Norge. For hvordan kan man vel regne noe som dyr, når cirka 90 prosent ikke betyr en dritt, mens de cirka 10 prosent (det er færre) som blir tatt av rovdyr, er det som får hjertet til sauebonden til å vrenge seg fra innsia og ut mens skriket om tapt fortjeneste høres helt opp til Løvebakken …

Hva som blir søkt om for å få erstatning, er ikke interessant for min del, selv om det er mine skattepenger som må blø for usaklige sauebønder. Greia er at det største tallet – 90 prosent uten hjelp av rovdyr – ikke er interessant for politikerne i det hele tatt. Det er tydeligvis ikke penger og fortjeneste i 90 prosent dyrelidelse. Og mens de lukker øynene for dyrelidelser, overtro, generasjonshat og idioti, vokser haugene med gammalt sauekjøtt på fryselager, og antall sau øker for hvert år fordi det forsvinner så vanvittig mye i utmarka.

Kjøtt som ingen har behov for, som ingen spiser og som ingen vil ha lenger, har total fortrinnsrett her i landet, mens rovdyr taper overalt. Politikerne henter ikke inn den informasjonen som trengs for å gjøre jobben sin for deg og meg. De lytter ikke til forskingen, ser ikke på sine egne tall og går i den samme fella som de som nettopp har lært førstehjelp: Den som skriker høyest, får hjelp først. For det er enklest sånn. Og samtidig dreper de norsk natur.

Samtidig klager skogbrukere over at elgene beiter ned skogen deres (det er for få rovdyr), og samtidig får flere hjortedyr sykdommer som hittil ikke har vært i landet før (det er for få rovdyr). Det enkelte lærte i naturfagtimen på barneskolen, har forduftet som vann på varm ovn. At flåtten dreper flere sauer i året, enn ulv, betyr lite, fordi flåtten a) er ikke på rødlista og b) kan ikke stoppes ut som trofé.

Hva er det som skjer med landet vårt? For jeg er ikke lenger stolt av landet mitt. Jeg skammer meg over hva vi gjør med naturen, og hva vi som ønsker å beholde den villskapen skogene våre fortjener, må tolerere av naturhat fra de som styrer landet for oss. For oss!

Hva må vi gjøre for å få politikerne til å se hva de gjør? Skrike høyere? Tiden for å tie i hjel er forlengs omme.