Det  kommer ofte oppfordringer fra Fylkesmannens folk, fra lokale viltkonsulenter og nå sist fra Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag, om å melde fra om observasjoner og spor av gaupe. Jeg har sett gaupespor denne vinteren, men det kunne ikke falle meg inn å melde fra om dette.

Fylkesmannen kan kanskje ha en vitenskaplig nytte av slike opplysninger, men sauebøndene er kun ute etter å ta livet av den store katten. Gaupas skader på sau er dessuten betydelig overdrevet. I gaupekommunen Tingvoll gikk viltkonsulenten, selv en betydelig saueeier, ut etter fjorårets beitesesong og fastslo et  rovdyrtap på  grunn av gaupe til 8-10 prosent. Da erstatningen fra Fylkesmannen kom senere på høsten, var det hele kokt ned til 27 lam og 2,5-3 prosent. Noe bedre kan ikke forlanges når en slipper et hjelpeløst dyr som sauen ut i villmarka.

Min oppfordring til alle som kommer over gaupespor, blir denne: Gled deg at naturen fungerer som den skal, men hold det for deg selv.