Smp argumenterer mot Sunnmøres interesser

Av
DEL

LeserbrevI en lederartikkel lørdag 1. desember advarer avisen mot «omkamp» om Møreaksen (MA). Dermed går avisen inn for en linje som svært få er tjent med. Begrunnelsen er at pengene kan forsvinne til andre deler av landet dersom vi ikke holder fast ved MA.  En syltynn begrunnelse, og standpunktet er til skade for Sunnmøre og fylket.

Vi har to alternativer for E39 mellom Ålesund og Molde:

  • Møreaksen (som regjeringen har vedtatt).
  • Romsdalsaksen som ble presentert for ca. ett år siden.

Frank Sve sier nå at førstnevnte både er lite formålstjenlig og for dyr slik den presenteres av Statens Vegvesen (SVV), og antyder at Romsdalsaksen bør utredes. Det er ingen grunn til å tro at det han sier går på tvers av tenkningen i departementet.  Samferdselsminister Solvik-Olsen kjenner naturligvis til alt som foregår i E39-saken i fylket.  Hittil har det stort sett vært den sterke motstanden mot MA i Molde og Romsdal som har vært fokusert, den ble dokumentert med en offisiell meningsmåling allerede for ett år siden og senere med en avstemning i Molde Næringsforum.

Men hva med Sunnmøre?  For omtrent tre år siden inngikk styret i Hafast (HF) en avtale med styret i Møreaksen AS: Sunnmøringene støttet at MA skal bygges først, mot at HF ble neste i køen. Siden har styret i HF vært på MA sin side i hele debatten.  Det ble smilt bredt blant MA-tilhengerne i Romsdal.  Konseptet for MA fra Breivika til Molde ble vedtatt på grunnlag av kostnadsoverslag på ca. 40 milliarder!  FØRTI MILLIARDER!  Det spesielle er at drevne forretningsfolk på Sunnmøre ikke forsto at dette var urealistisk, og at det pga MA ikke blir penger igjen til verken Hafast eller andre statlige veitiltak verken på Sunnmøre eller Nordmøre på svært lang tid.  (Les regjeringens Perspektivmelding om framtidig inntektsnivå og pengebruk for den norske stat.) SVV har fått streng beskjed om å spare penger, og endrer nå konseptet til en vanlig 2-feltsvei. Dermed fjernes også mye av rasjonalet for vedtaket, som bygde på 110 km/t og 4-feltsvei på hele strekningen.

Den viktigste veien i fylket – spesielt for Sunnmøre - er «eksportveien» E136 mot Østlandet.  I dag følger den traséen for E39 fra Sunnmøre helt frem til den nye Tresfjordbrua.  Statens Vegvesen (SVV) vil nå at E39 skal ta av til venstre allerede på Solnør, videre i tunnel under Svartløkvatnet til Vik i Tomrefjord, og deretter rett nordover til Otrøya (2085 innb.) via verdens neste lengste og dypeste undersjøiske tunnel.  Derfra skal den krysse Julsundet til fastlandet på Molde-sida via verdens lengste hengebro (!) og gå videre i tunnel til Molde sentrum øst, der den skal ødelegge byens fineste strandsone som 4-feltsveg i dagen med 6 rundkjøringer og fartsgrense 50/60.  En europaveg!

Det beste både økonomisk og logistisk er naturligvis at E39 sammenfaller med E136 helt til Hjelvika, og at E39 derfra følger Romsdalsaksen - en oversjøisk, kostnadseffektiv og vakker veiforbindelse videre nordover mot Molde og Nordmøre.  Da får E136 maksimal nytte av E39-pengene, og eksportveien vil få en mye høyere standard mye raskere.  Romsdalsaksen har nemlig også en tunnel fra Solnør forbi Sjøholt, noe som er en klar forbedring av eksportveien.  Dette er Sunnmøre tjent med, noe også kommunene på indre Sunnmøre er tydelige på.  Det samme gjelder Nordmøre og Romsdal.  Møreaksen er en sløsing med samfunnets midler, og den splitter mer enn den samler fylket.  Men Sunnmørsposten synes det er «uklokt med omkamp» fordi at pengene da kan forsvinne.  Da Solvik-Olsen var i Vestnes rett før Stortingsvalget, ble han utfordret på E39-diskusjonen og Romsdalsaksen som alternativ til MA.  Han sa:

  1. Det er ikke slik at en mister plassen på Nasjonal Transportplan (NTP) ved at man kommer opp med bedre og billigere idéer.
  2. Vi vil legge vekt på folkemeningen.

Det er en grunn til at NTP blir rullert hvert fjerde år – da kan man ta hensyn til endringer i økonomiske, tekniske og andre forutsetninger.  Smp burde vite at det har vært store endringer siden Møreaksen ble vedtatt.  Økonomien er det viktigste, men teknisk har det også endret seg dramatisk.  Senest sist vinter sa SVV at teknologien for å bygge flytebruene til Romsdalsaksen ikke fantes – det var for langt og dypt.  Nå har SVV valgt nettopp flytebruer til kryssing av Bjørnafjorden (Hordfast), og den er 1 km lenger, 100 m dypere og mye mer værutsatt!  Det verste er at MA heller ikke ivaretar den store muligheten som ligger i at fylkets næringsliv kan bli verdensledende på bygging av flytebruer – en fremtidsindustri i oljetidens solnedgang. Både Hafast, Romsdalsaksen og Halsafjorden kan og bør bygges med slike bruløsninger. Men da må Møreaksen skrinlegges – den er fortidens tankegods.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags