Se på skoletilbudet på nytt

Av
DEL

MeningerÅpent brev til politikere i Møre og Romsdal Fylkeskommune

I budsjettet for 2020 ble flere studietilbud tatt bort for å spare penger. Næringslivsaktører i Møre og Romsdal var nærmest i sjokk over at Fylkestinget på budsjettmøte i desember la ned YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse) i Ulstein, Fræna og Kristiansund. Mange har også reagert på at IB (International Baccalaureate) ved Spjelkavik vgs skal legges ned til høsten.

I fylkeskommunens egne overordnede mål heter det at videregående opplæring skal «...understøtte regionen sitt behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor en bærekraftig økonomi». I lys av målsettingen, og næringslivets behov, er det ubegripelig at fylket kutter innen fagområder som næringslivet har stort behov for.

Det private næringslivet i Møre og Romsdal er helt sentralt for å skape sysselsetting, verdiskapning og skatteinntekter til det offentlige. Det bør være en prioritert oppgave for fylkeskommunen å sørge for at det legges til rette for videre vekst og utvikling av næringslivet. Å gjennomføre de foreslåtte kuttene i utdanningstilbudet vil føre oss motsatt vei.

Industribedriftene i Møre og Romsdal opererer i et svært konkurranseutsatt marked. Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse og rekruttering av ny arbeidskraft er avgjørende for å kunne sikre arbeidsplasser og videreutvikle virksomhetene.

Derfor ber vi om at fylkespolitikerne gjør en ny vurdering av tilbudet i den videregående skolen i fylket og sikrer at både YSK og IB gjenopprettes for skoleåret 2021/22.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags