Nå må vi være voksne og fornuftige her i Kristiansund ved å si at vi har fått nok av Møre og Romsdal. Det er ingen vei tilbake, vi er ferdige med Møre og Romsdal, vi må nå gripe vår største mulighet ved å se framover - og da nordover!

1) Kristiansund må jobbe for at flest mulig kommuner på Nordmøre blir en del av Trøndelag, men Kristiansund må være selvstendige og søke nordover mot Trøndelag om de andre kommunene på Nordmøre ikke vil.

2) Det er klart at de fra Sunnmøre og Romsdal i fylket Møre og Romsdal kjemper for å fortsatt holde et samlet Møre og Romsdal. De er avhengig av Nordmøre for at dette skal være mulig. Ved en nedleggelse av Møre og Romsdal vil Sunnmøre og Romsdal lide store tap av statlige arbeidsplasser, dette uansett hvilken region de ønsker å høre til så lenge fylket Møre og Romsdal slettes.

Vi på Nordmøre må da ikke hjelpe disse på Sunnmøre og i Romsdalen med å bevare fylket Møre og Romsdal. Har vi ikke lært? Er vi så underkuet? Vi har ikke mer å miste! Hva har vi fått, annet en å blitt ranet?

3) Vi må ikke være redd en stor midtnorsk kystregion sammen med Trøndelag, vi må gripe muligheten og være en del i den - og vi vil være en viktig aktør.

4) Mange vil si at staten stopper det at vi knytter oss til Trøndelag. Det kan sikkert hende at de prøver på det, da Romsdalen og Sunnmøre har kontakter inn mot det sentrale system.

5) Men dere, dette kan vi enkelt sette en stopper for, ved først å tenke kommunesammenslåing, hvor staten vil ha størst mulig bærekraftige kommuner, og det får vi til ved å slå oss sammen med trønderkommunene Hitra og Frøya, samt de nordmørskommunene som ligger imellom.

Dette er nøkkelen til at vi kan lene oss tilbake og se at fylket Trøndelag knuser Møre og Romsdal ved å ikke gi slipp på Hitra og Frøya, som da først har inngått avtale med oss. Vi har da derfor trønderne til å holde rundt oss og vi kan bygge en solid felles framtid som en del av Trøndelag.

Det er viktig her at det må være folket i Kristiansund som avgjør dette spørsmålet, og da tror jeg ikke det er så vanskelig å spå at vi vil til Trøndelag. Det kan ikke være noen få politikere i Kristiansund, og som kan ha egeninteresser (være inhabile) i form av å ha styreverv, posisjoner og har kontakter i dagens fylke Møre og Romsdal som avgjør et så viktig spørsmål.