Lønnsomme elferger

Av
DEL

MeningerPolitikere i fylkeskommunene bør ikke angre på modige vedtak. Elfergene skaper arbeidsplasser, hever fergestandarden, kutter klimautslipp og vil kutte kostnader.

I krangelen om hvem som skal betale for hva, er det lett å miste fokus på hva vi nå oppnår med det grønne skiftet på sjøen. Faktum er at gevinsten for distriktene er store.

Det er bare noen få år siden EL og IT Forbundet argumenterte sterkt for å elektrifisere fergene, for å skape arbeidsplasser og en bedre fergeflåte. Energi Norge mottok en analyse (DNV GL) som viste at det var lønnsomt å bytte ut de fossile fergene med elektriske. Innen utgangen av 2021 vil over 70 ferger ha batteri installert, og de store rederiene satser nå milliarder av kroner på bedre og mer miljøvennlige ferger.

Dette gir gevinst, på flere ulike måter:

1. Utgiftene blir lavere. På sikt.

Elektrisitet er billigere enn diesel. Det innebærer at driftsutgiftene for fylkeskommunene går ned. Etter at investeringskostnadene er gjort unna, vil de løpende kostnadene fylkeskommunen har på å drifte fergene gå ned.

2. Flere nye grønne arbeidsplasser.

Etterspørselen etter elferger øker. Norske verft og underleverandører er nå konkurransedyktige og tilpasser seg nå et marked på grønne ferger, skip og båter. Det skaper vekst langs kysten. De gir framtidsrettet kompetanse, og tryggere arbeidsplasser i årene som kommer.

3. Vi kutter utslipp.

Fylkeskommunen, som har ansvar for størstedelen av fergene her til lands, tar ansvar og bytter fra fossile til elektriske ferger. Dette er akkurat den type endring vi må få til, i alle sektorer; fra den minste kantklipper til de største fergene. Det er ingen tvil om at dette er riktig. Elferger fører til nødvendige og konkrete kutt i klimagassutslippene.

4. Innkjøpsmakt som fungerer.

Det offentlige kjøpte varer og tjenester for 564 milliarder kr i 2018. Potensialet dette gir til å skape et marked for ny teknologi som sikrer reduksjon i utslipp er åpenbar, og er blitt løftet fram av mange som et svært sentralt i det grønne skiftet. At fylkeskommunene nå har bestilt elferger er en direkte oppfølging av dette. Det er villet og smart politikk. Dette driver fram et marked og nye arbeidsplasser for de fergene vi skal ha i fremtiden. Vi får det til å skje.

Regjering og storting må komme kysten til unnsetning

Forteller Hareide at de mangler 260 millioner til fergedriften

I krangelen om hvem som skal betale for hva, må vi løfte blikket og se noen få år fram i tid. Samfunnsoppgave nr. 1 i vår tid er å omstille Norge til et samfunn med null utslipp. Samtidig som vi skaper nye jobber og opprettholder vårt velferdssamfunn.

Fylkespolitikerne som har besluttet at fossile ferger skal erstattes av elektriske, fortjener stor honnør.

De er med på å sørge for at det grønne skiftet skjer nå. Effekten og ringvirkningene av nye elferger er store. Investeringskostnadene er en bit på veien. Det må vi løse gjennom et spleiselag mellom stat og fylkeskommune, der staten må være med å ta en betydelig del av kostnaden. Vi kan ikke la elfergene reduseres til å bli en krangel om regninga.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags