Jorda har ikke tid til mer tåkeprat fra politikere som Frank Sve

Ralph Herter går løs på Frank Sve.

Ralph Herter går løs på Frank Sve.

Av
DEL

MeningerI sitt innlegg «Avlys klimahysteri» åpenbarer Frank Sve en skremmende mangel på kunnskap, og enda verre, manglende evne til å forholde seg til historiens største trussel: Klimakrisen.

De aller fleste mennesker i verden har i løpet av de siste årene skjønt at situasjonen vi har havnet i er svært alvorlig og trenger konsekvent og rask handling.

Mens noen fortsatt ikke klarer å ta innover seg hvilken dimensjon problemet har og noen til og med velger å benekte det.

Sve hører åpenbart til i den siste kategorien.

Han velger kjente strategier for å lede oppmerksomheten bort fra den nødvendige og produktive diskusjon om hvordan vi raskest mulig kan bli klimanøytral. Her er noen av triksene han bruker:

1. Han reduserer det åpenbare dilemma Norge står i som olje- og gassprodusent til et «enten-eller» scenario der all velferd trues av «klimahysteriet». Samtidig nekter han tilsynelatende å akseptere at olje-/gassutvinning snart vil ta slutt, hvis vi skal ha en sjanse til å bremse stigningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Han bidrar med andre ord ikke til den viktige diskusjonen om hvordan vi raskt kan omstille norsk økonomi, skape bærekraftige arbeidsplasser og dermed sikre den fremtidige velstanden.

2. Han innrømmer tilsynelatende at det er «bra å gjøre noe for klima», men har åpenbart ikke forstått hva det betyr å legge om til et klimanøytalt samfunn og hvor mye det haster. I stedet kritiserer han konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres og kaller det for hysteri. Dette dokumenterer nokså tydelig hans mangel på faglig innsikt.

3. Norge forårsaker en av de høyeste CO2 utslipp per person, også blant de rikeste landene. Vi skiller oss derimot ut med negativt fortegn ved at vi ikke har maktet å redusere våre utslipp siden 1990. Å peke på andre land som både slipper ut mindre per person, og samtidig mangler de økonomiske reserver som Norge har samlet opp - pussig nok gjennom utvinning av fossil energi - er uredelig og misvisende.

4. Samlet prøver Sve å tilsløre hva det hele i bunn og grunn handler om: vi må raskest mulig bli til mennesker som kloden tåler. Det Sves parti gjerne prøver å fremstille som frihetsberøvelse er i sannheten bare en korrigering av en misforståelse. Det har aldri vært slik at en har stått fritt til å gjøre som en vil når en skader andre med det. Vi har bare alt for lenge latet som det. I motsetning til Sves ønsker trenger vi frihet med ansvar, i stedet for ansvarsløs framferd, slik at også barnebarnene - både våre (inkl. Sves) og i alle andre land kan leve med håp om et godt og trygt liv i fred og velstand.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags