Gruveslam i norske fjorder

Av
DEL

LeserbrevDagens regjering er villig til å sette både menneskerettighetene og grunnloven til side for kortsiktig økonomisk vinning. Sjødeponi er på ingen måte forsvarlig, og spesielt ikke i sårbare områder som Repparfjord. Dette handler om framtida vår, og vi befinner oss ved et veiskille. Vi kan ikke la fjorden dø. 

Hvis regjeringa lar gruveselskapet Nussir dumpe gruveslam i Repparfjord, vil konsekvensene bli katastrofale. Repparfjordelva, som renner ut i Repparfjord, er regnet som en av Norges aller viktigste lakseelver og har en årlig laksefiske på mellom 6 og 10 tonn. På tross av dette, vil regjeringa tillate Nussir å dumpe 30 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen i 20 år. Om vi skal redde fjorden, trenger vi et forbud mot sjødeponi. 

Vi har allerede sett eksempler på hvordan uforsvarlig dumping av gruveavfall har drept norske fjorder. Jøssingfjorden har vært brukt som avfallsplass, og i dag, hele 100 år etter, er havbunnen fortsatt død. Det er god grunn til at det bare er fem land i hele verden som fortsatt tillater sjødeponi. Norge, et av verdens rikeste land, står enda på verstinglista sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Chile. Vi ser de langsiktige konsekvensene av å bruke naturen som søppeldynge, hvorfor gjør ikke regjeringa det? 

Vi har en grunnlovsfestet rett til «(...) et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» (Grunnloven, §112). Å bruke en fjord som yrer av liv som avfallsplass, vil ikke bare ødelegge naturens mangfold, men også hindre produksjonsevnen til sjøsamene i området. Med fiske som viktigste næringsgrunnlag, og en rik tradisjon, er samene helt avhengig av en levende fjord. Menneskerettighetene har stadfestet urfolkets rett til å leve i tråd med sin kultur og tradisjon, men regjeringa velger altså å ignorere menneskerettighetene. 

Ved å være villige til å sette profitten til et gruveselskap over både miljøet, grunnloven og menneskerettighetene, viser regjeringa tydelig hvilken kurs de har satt for landet. En kurs som tar oss lenger og lenger vekk fra det grønne skiftet. Når vi så sårt trenger et totalforbud mot sjødeponi, svarer regjeringa med å tillate å bruke et spesielt sårbart område som søppeldynge. En regjering som prioriterer kortsiktig profitt over framtida vår, er en regjering som ikke tar ansvaret sitt på alvor!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags