Styrker likestillingsarbeidet

- Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt utfordringer. Anette Trettebergstuen (Ap) skriver at regjeringen setter likestillingen i revers. Dette faller på sin egen urimelighet, skriver Solveig Horne.

- Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt utfordringer. Anette Trettebergstuen (Ap) skriver at regjeringen setter likestillingen i revers. Dette faller på sin egen urimelighet, skriver Solveig Horne.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerNorge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt utfordringer. Anette Trettebergstuen (Ap) skriver at regjeringen setter likestillingen i revers. Dette faller på sin egen urimelighet.

Menn- og innvandrerperspektiv
Regjeringen har lagt fram en likestillingsmelding med flere tiltak på ulike innsatsområder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, entreprenørskap og næringsliv, helse og vern mot vold. Her tar vi opp både kvinner og menn sine utfordringer, samt utfordringer mange innvandrerkvinner opplever. At kun 4 av 10 innvandrerkvinner er i jobb er en av de største likestillingsutfordringene i dag.


Jeg vil minne Trettebergstuen på at den rød-grønne regjeringen brukte nesten åtte år på å fremme sin likestillingsmelding. Tiltakene var i stor grad mer penger til byråkrati.  Likestilling handler ikke bare om mer byråkrati, kvoter, lønn og pensjonspoeng. På kvinnedagen la regjeringen fram en handlingsplan mot negativ kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette er viktige likestillingsutfordringer i dag.

Felles likestillings- og diskrimineringslov

I vår legger regjeringen fram en felles likestillings- og diskrimineringslov for Stortinget.

Gjennom forslagene til ny lov som ble sendt på høring ble kvinners diskrimineringsvern styrket på en rekke punkter, og den vil gjøre kvinners diskrimineringsvern mer tilgjengelig og effektivt. Vi har blant annet gjort det helt tydelig i høringsforslaget til ny lov at diskrimineringsforbudet i arbeidslivet er særlig strengt. Vi foreslo også en egen bestemmelse som presiserer at gravide kvinner og personer i foreldrepermisjon har et særlig sterkt vern mot diskriminering. Vi har også synliggjort at mangel på tilrettelegging for gravide anses som diskriminering og at personer med omsorgsoppgaver også har et diskrimineringsvern. Dette er viktige presiseringer som dagens likestillingslov mangler.

Et felles ansvar

Likestilling angår oss alle og er et viktig tema for regjeringen. Dessverre har den offentlige debatten om likestilling altfor lenge vært preget av symbolpolitikk og kvotering, fjernt fra likestillingsutfordringene mange av oss kan møte i hverdagen.

Regjeringen kommer ikke til å innføre flere kvoteringstiltak. Likestilling skapes ikke av det offentlige alene, men også på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Derfor er det viktig for regjeringen også å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og ikke minst gi honnør til alle hverdagspionerene som daglig bidrar positivt til likestilling ved å endre tradisjonelle mønstre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags