Soroptimistene markerer FN-dagen 24. oktober

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevFN-dagen 24. oktober markeres verden over. Fokuset er internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter.

Norgesunionen av soroptimister ønsker å sette fokus på denne viktige dagen. Kristiansund Soroptimistklubb er en av 62 klubber i Norge. Sammen med soroptimistklubbene verden over, er vi en del av FN-systemet. Vi vil spesielt rette oppmerksomheten mot noen av FNs bærekrafts mål. Viktige målsettinger som skal realiseres innen 2030.

Likestilling er her ett av mange viktige tema. Et av målene er at det skal være full likestilling mellom kjønnene, kvinners stilling skal styrkes, og diskriminering av kvinner skal opphøre.

Det er store kulturelle forskjeller, og i noen land synes det uoverkommelig å gjennomføre disse målsettingene. En må ta innover seg at det er langt igjen til målet om at alle skal ha de samme grunnleggende menneskerettigheter, og til at kvinner er likestilte med menn. Soroptimistene verden over spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Soroptimist International omfatter ca. 80.000 medlemmer i 130 land. Kvinner som arbeider for kvinner. Det gjennomføres utrettelig prosjekter innenfor flere av FN sine bærekrafts mål. Og vi har spesielt fokus på å utdanne og bemyndige kvinner og jenter. Både gjennom holdningsskapende arbeid, praktisk tilrettelegging, og ned til bistand til enkeltpersoner og grupper.

2030 kan synes langt unna – men 13 år er ikke så lang tid. Og mye arbeid gjenstår når det gjelder å nå målene som er satt. Til syvende og sist er det den enkelte sin holdning som er avgjørende.

Vår holdning er at hver og en betyr noe. Ingen kan gjøre alt – alle kan gjøre litt. Det er deg, meg og oss det kommer an på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags