Styrk landbruket i Møre og Romsdal

- De siste 15 år i Møre og Romsdal har 96 da fulldyrka areal gått ut av drift hver uke, det vil si 75 tusen dekar, skriver styret i Averøy Senterparti.

- De siste 15 år i Møre og Romsdal har 96 da fulldyrka areal gått ut av drift hver uke, det vil si 75 tusen dekar, skriver styret i Averøy Senterparti. (Foto: )

Av
DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

Les Tidens Krav i 5 uker for KUN 5 kr!

Leserbrev1.272 melkebruk er lagt ned i Møre og Romsdal de siste 15 år. 789 melkebruk er i drift.

På Smøla er det nå 4 igjen, Herøy 3, Hareid 2, Skodje 3, Sula 2 og Midsund 4. Av 36 kommuner i Møre og Romsdal er det nå 14 kommuner hvor det er åtte eller færre aktive melkebønder igjen. De siste 15 år i Møre og Romsdal har 96 da fulldyrka areal gått ut av drift hver uke, det vil si 75 tusen dekar.

Konsekvens: Gjengroing, ettbrukslandbruk på bygdenivå, rekrutteringsproblemer, bygder og kommuner uten aktive bønder, store transportavstander, egne arealer erstattes av importerte fôrmidler og egen matproduksjon reduseres.

Hvorfor? Utviklingen er uløselig knyttet til økonomi. Valg om fortsatt drift eller ikke, tas når man må ta store investeringer. Inntektsforskjellene pr årsverk mellom store og mindre bruk øker. Mindre bruk har derfor ikke økonomisk ryggrad til å bygge ny driftsbygning på det jordgrunnlaget de har, selv om de ønsker det. De får av den grunn heller ikke støtte fra Innovasjon Norge. For mange tar valget om avvikling.

Det er et statistisk og uangripelig faktum at matproduserende jord ut av drift er proporsjonal med antall bruk som avvikler. Målsettinger om økt matproduksjon på egne fôrressurser er derfor en umulighet hvis det ikke tas grep for å motivere små og mellomstore bruk til å fortsette drifta.

Hva må gjøres? Virkemiddelbruken over statsbudsjettet må snues kraftig i motsatt retning av volum. Bruk på snitt og under må forfordeles med budsjettmidler for å bedre hverdagsøkonomien og kompensere for det prisuttaket som større bruk gjør nytte av. 

I tillegg må en årlig investeringspakke, øremerket mellomstore og mindre bruk, opprettes for å motivere eierne av slike bruk til å bygge om, eller bygge nye driftsbygninger på det jordgrunnlaget de har.  Det bør også satses på byggeteknisk utvikling av mindre driftsbygninger og teknisk veiledning bør være en del av pakken. Det psykologisk motiverende som ligger i å løfte fram mindre og mellomstore bruk fra myndighetene som en måte å ta vare på landets egne matproduserende areal, med både veiledning og økonomiske tiltak, skal heller ikke undervurderes.

Senterpartiet i Averøy krever at virkemiddelbruken over statsbudsjettet må snues kraftig i motsatt retning av volum. Bruk på snitt og under må forfordeles med budsjettmidler for å bedre hverdagsøkonomien og kompensere for det prisuttaket som større bruk gjør nytte av. 

I tillegg må en årlig investeringspakke, øremerket mellomstore og mindre bruk, opprettes for å motivere eierne av slike bruk til å bygge om, eller bygge nye driftsbygninger på det jordgrunnlaget de har.

Les saker fra din kommune

Her har vi samlet nyheter fra kommunene på Nordmøre:

Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Rindal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags