Det handler om mye mer enn Trump

- Markeringene er ikke direkte mot Donald Trump, men en markering for å støtte kvinnesaken generelt, skriver Rita Strøm Larsen, president i Kristiansund Soroptimistklubb.

- Markeringene er ikke direkte mot Donald Trump, men en markering for å støtte kvinnesaken generelt, skriver Rita Strøm Larsen, president i Kristiansund Soroptimistklubb. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevSiden presidentskiftet i USA har millioner tatt til gatene verden over. De krever respekt for kvinners rettigheter. Initiativtakerne sier demonstrasjonene er «i solidaritet med våre amerikanske søstre», og understreker at markeringen ikke er direkte mot Donald Trump, men en markering for å støtte kvinnesaken generelt.

Vi i Kristiansund Soroptimistklubb støtter fullt og helt engasjementet for like rettigheter. På kvinnedagen 8. mars markerer vi med egen stand på Rådhusplassen hvor vi selger lilla sløyfer som går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel.

Det er mye mer enn uttalelsene fra verdens mektigste mann som bekymrer oss og gjør at vi synes det er viktig å holde trykket på likestilling.

Her hjemme overleverte nylig Likestillings- og diskrimineringsombudet en rapport til FNs kvinnediskrimineringskomite. Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til hva norske myndigheter bør gjøre for å overholde forpliktelsene etter FNs kvinnekonvensjon.

"Norge har nådd langt når det gjelder kjønnslikestilling. Vi er likevel ikke kommet dit at vi kan si at kvinner og menn har lik makt, frihet og like muligheter", heter det i rapporten.

I rapporten listes det opp en rekke punkter som ikke er greit. Kvinner og menn har ikke like muligheter. For eksempel er det vedvarende skjevheter mellom kjønnene i valg av yrker, forekomst av deltidsarbeid, lønn og lederposisjoner i arbeidslivet og innenfor representasjonen i lokalpolitikken og høyere stillinger i akademia. Dette er ikke greit.

Kvinner, både som enkeltpersoner og som gruppe, utsettes for kjønnsdiskriminering. Dette er heller ikke greit.

At kvinner er mer utsatt for vold og trakassering i kraft av å være kvinner, er alt annet enn greit. Det er heller ikke greit at stereotype forestillinger om kjønnsroller og kjønnsnormer på enkelte områder ser ut til å styrkes i det norske samfunnet.

Og det er overhodet ikke greit at stereotypier og kjønnsnormer knyttet til voldtekt, og holdninger til hva som utgjør en voldtekt, kan medføre at voldtektssaker ikke blir anmeldt.

Kristiansund Soroptimistklubb arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og barn, både nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Sentralt i vårt arbeid er menneskerettighetene, likestilling og myndiggjøring. Med et verdensbilde i stadig endring, mener vi det er viktigere enn noen gang å stå opp for like rettigheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags