Kultur for alle

Av
DEL

LeserbrevEt mangfoldig og godt kulturtilbud er helt grunnleggende for å skape gode liv og samfunn. Samtidig vet vi at sosial ulikhet påvirker folks deltakelse, og at det er store variasjoner i kulturtilbudet rundt om i landet. Arbeiderpartiet vil at alle skal få oppleve og kunne utøve kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvor du bor, og størrelsen på lommeboka di.

Nylig ble kulturbudsjettet for 2020 behandlet i Stortinget. Arbeiderpartiet styrker kultursatsingen betydelig. Vi fører en ambisiøs kulturpolitikk som vil bidra til forutsigbarhet og mangfold, og som vil bygge opp om kunst- og kulturlivet både nasjonalt og lokalt. Som vil bidra til et godt kulturtilbud til alle.

Den kommunale kultursatsingen har stor direkte betydning for folk i hverdagen. Regjeringen presenterer i år det dårligste økonomiske opplegget for de frie inntektene til kommunene som noen regjeringen har gjort de siste 15 årene. For å sikre at ikke kulturen nedprioriteres til fordel for lovpålagte oppgaver som skole og helse, velger vi å øke kommunenes frie inntekter med 2,5 mrd kroner i Arbeiderpartiets alternative budsjett. Nasjonalt har regjeringen i løpet av sine seks år også redusert kultursatsingen fra 1 prosent av statsbudsjettet i 2014 til 0,88 prosent i årets budsjett. Et gap på 1,7 mrd kroner, 1,7 mrd kroner som kulturen har gått glipp av.

Arbeiderpartiets prosjekt om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet til kultur står ved lag. På vei til målet foreslår vi i år 600 mill. kroner mer enn regjeringen til kulturformål, noe som gir rom for økt satsing i hele landet, med fokus på en styrket kunstnerøkonomi, et løft for frivilligheten og som bidrar til et enda bedre tilbud over hele landet. Vi foreslår nye regionale kulturfond, fordi vi vil styrke kultursatsingen i regionene.

Ambisjonene må heves og tersklene for deltakelse må senkes. Kulturlivets satsinger skal ikke avhenge av prioriteringene til rike tanter eller onkler. Det skal heller ikke være markedet alene som definerer hva som er god og dårlig kunst og kultur. Vi vil ha en offensiv kulturpolitikk som ivaretar bredden, mangfoldet og spydspissene. En kulturpolitikk der det er plass til alle og der geografi og økonomi ikke er en begrensning. Det er på tide med et politisk skifte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags