Valg av sykehus

Statistikk kan man lese og tolke som djevelen leser og tolker bibelen. Også når det gjelder hvem som behandles ved Molde sjukehus, mener Astrid Mikaelsen.

Statistikk kan man lese og tolke som djevelen leser og tolker bibelen. Også når det gjelder hvem som behandles ved Molde sjukehus, mener Astrid Mikaelsen.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Noen tanker rundt «Nesten ingen endringer i valg av sykehus» i TK 10. februar:

Grunnlaget i artikkelen er: Totalt behandlet pasienter innen somatikk (fysisk sykdom) i det som i Helse Midt-Norges registreringssystem heter Kristiansund bostedsområde for perioden 2015-2018 er 73.145 iflg. kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i HMN. Iflg. samme mann omfatter dette såkalte bostedsområdet Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Surnadal, Halsa, Smøla og Aure - mens Rindal, Sunndal og Eide, som alle er nordmørskommuner i gitte tidsrom, ikke får være med i det gode selskap. Lurer på hvilket bostedområde disse hørte til iflg. HMN , og hvor de befinner seg på helsekartet i dag?

Av disse 73.145 pasientene er 20.632 behandlet i Molde , 4552 i Ålesund, altså 25.184 innen eget foretak (HMR) enten etter pasientens eget sykehusvalg , henv. av fastlege eller videresendt fra Kristiansund sykehus. Ingen spesifikasjoner på dette tatt med i statistikken.

Gjestepasienter ved andre foretak er kun oppgitt St. Olavs hospital med 15.735 pasienter , heller ikke her oppgitt om det er pasientens eget valg eller vanlige henvisninger innen helsevesenet.

Da gjenstår 32.226 pasienter som enten har fått behandling ved Kristiansund sykehus eller valgt/henvist til sykehus i andre foretak. Heller ikke her oppgitt fordeling.

Statistikk kan man lese og tolke som djevelen leser og tolker bibelen. Alle tall kan leses og tolkes slik det passer for å få fram et svar som gagner i avsenders agenda. Utelat noe, legg inn noen variabler og la være å konkludere der det ikke passer inn i budskapet. Slik kan man leke med tall og sette dem inn i en egen sammenheng som lyder og ser fornuftige ut, men ikke sier noe fornuftig om saken det gjelder. Hvis artikkelen, ført i pennen av Tore Dyrnes, har til hensikt å fortelle leseren at det ikke betyr noe for Nordmøre om vi har et fullverdig sykehus i Kristiansund så lenge vi kan dra til Molde, eller kanskje at vi nordmøringer er så lojale at vi holder oss innen eget foretak og helst velger Molde for behandling, vet ikke jeg. Det jeg vet er at disse tallene i denne statistikken er beregnet i et tidsrom etter at plasseringen av SNR var bestemt og ikke sammenlignet med pasientstrømmen før Nordmøres helsedommedag var et faktum. Disse tallene var visst umulige å fremskaffe og dermed er konklusjonen på artikkelen «Nesten ikke endringer i valg av sykehus» helt uten relevans.

Skal man være helt ærlig er så det vel ikke noen som har Molde sykehus som nr. 1 på lista hvis man kan velge når man trenger helsehjelp. Dette ut i fra oppgitte tilstander ved bygg og fasiliteter for pasienter som vi har hørt tale om i hvert fall de siste 10, kanskje 20 åra. Fortsatt står nå dette bygget og klorer seg fast og påstår vi bare kan bygge ned i Kristiansund , for der kan de serve oss nordmøringer (ca. 60 000 av oss) i tillegg til eget pasientgrunnlag inntil SNR står ferdig.

Lundavang er nok en ekte romsdaling med trua på at alt går bare det havner i Molde. Verre er det nok for de som har sin arbeidsplass inne i bygget (ære være dere for jobben dere gjør). Synd at dere aldri tør å si fra om tingenes tilstand av frykt for at håpet om en bedre arbeidshverdag lurer seg inn og holder dere tause. Forståelig det , men gagner det saken og pasientene , der er jeg mer usikker.

Kanskje det samme tallmaterialet kan fremskaffes for det som HMN definerer som bostedsområder for Molde, Ålesund og Volda sykehus og dermed presentere et statistisk resultat på pasientstrømmen innen eget helseforetak og gjestepasienter ved sykehus i andre foretak. Gjerne ta med fritt sykehusvalg eller vanlig henvisning . Bare for moro skyld, altså , det har jo ingen betydning. Den som lever får se.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags