Uttalelse fra pensjonistene om sparetiltakene i Kristiansund 2019

Det er tross alt disse menneskene som har skattet og bygd opp Kristiansund etter krigen. De har kjent slitet på kroppen, og skal gis en verdig alderdom, skriver Bengt G. Eriksson.

Det er tross alt disse menneskene som har skattet og bygd opp Kristiansund etter krigen. De har kjent slitet på kroppen, og skal gis en verdig alderdom, skriver Bengt G. Eriksson.

Av
DEL

LeserbrevPensjonistforeningene i Kristiansund har gått gjennom forslagene til sparetiltak som omfatter eldreomsorgen i Spareplan 2020 til 2022.

Vi er sterkt bekymret for konsekvensene i nedskjæringene både ved Storhaugen og sykehjemsplasser generelt.

Kristiansund kommune har i dag 30 personer på liste for sykehjemsplass og mange plassert utenfor kommunen.

Kommunen må styrke denne sektoren, isteden for å svekke den.

Kristiansund har behov for et nytt sykehjem og administrasjonens prognose for utviklingen mot 2030, er alt for konservativ.

Omsorgsboliger kan aldri erstatte sykehjemsplasser, og dette trengs uavhengig av administrasjonens klokketro på omsorgsboliger.

Å bruke øksekutt mot de svakeste gruppene i kommunen skaper uverdige situasjoner og et omdømme tap, som vil være umulig å rette opp.

Kristiansund har allerede fylkets laveste levealder, og sparetiltakene som er foreslått vil forsterke denne utviklingen.

I Danmark har levealderen stagnert og store forskjeller i livskvalitet er en av årsakene til denne negative utviklingen.

Et aldersvennlig samfunn ivaretar befolkningen i de forskjellige livsfaser og setter befolkningens behov i første rekke, både de lovpålagte oppgavene og de nødvendige for å opprettholde livskvaliteten for den enkelte innbygger

Sparetiltakene vil bryte med forutsetningene for denne politikken

Pensjonistforeningene ber eldrerådet si nei til innsparingene i forslag 12 som omfatter eldreomsorg. Eldrerådet bør be kommunestyret, som ombud for den pleietrengende del av befolkninga, gi dem den livskvalitet de har rett på.

Det er tross alt disse menneskene som har skattet og bygd opp Kristiansund etter krigen. De har kjent slitet på kroppen, og skal gis en verdig alderdom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags