Slå på lyset! Sjekk kompasset!

Av
DEL

MeningerGratulerer, vi har gått oss vill i grådighet etter stort og flott.

Nå må vi sjekke kompasset, og snu!

En av jordmødrene beskrev følelsen hun hadde da hun slo på lyset på avdelingen i Kristiansund for første gang etter sommerferien. Hadde helseforetaket i Møre og Romsdal fått bestemme skulle fødeavdelingen vært lagt ned før sommeren og flyttet til Molde. «Det var en fantastisk følelse å slå på lyset inne på alle rom. Se på oppslagstavla og vite at fødende var ventet inn. Komme i gang. Være i drift.» sa jordmora som var først på vakt den dagen.

Da Helseforetaket i mars 2018 vedtok å slå sammen avdelingene, så var ikke det for at avdelingene måtte trene sammen før innflytning i fellessykehuset; SNR. Begrunnelsen var kvalitet. De mente Kristiansund hadde for mange keisersnitt! Så isteden for å sette inn eventuelle tiltak, mente styret i Helseforetaket at det ville gi et bedre og tryggere tilbud å legge ned en velfungerende fødeavdeling og heller flytte fødende kvinner en time over fjellet til en allerede presset fødeavdeling i Molde. På et fullstendig nedslitt sykehus! Dette byggets tilstand ble iallfall brukt som et argument for å bygge nytt i sin tid. Da vi protesterte, utsatte de vedtaket basert på at de ikke hadde fått iverksatt kompenserende tiltak som båtkai på Rensvik og følgesjordmor. I vedtaket sa helseforetaket at fødeavdelingene skulle slås sammen på ett tidspunkt, når det skulle skje, avgjøres i første halvdel av 2020.


Støre varslet føde-støtte: – Inntil det står et nytt sykehus klart, må dagens tas vare på med kapasitet og kvalitet

Fødeavgjørelse før sommeren

Alt henger fortsatt i lufta

FrP-resolusjon: Føden skal bestå – også etter at Hjelset er bygd

Onsdag 26. februar, under møtet i helseforetaket, stadfester de dette at vedtaket om NÅR, vil komme i mai eller juni 2020. Alle avdelinger må trene sammen, sa Bakke. Bunadsgeriljaen vil understreke noe viktig: Vedtaket var tatt på feil grunnlag. Og avdelinger MÅ ikke trene ved å slå sammen pasienter i gamle bygg. Vi har bedt om en opphevelse av vedtaket. Vi vil også understreke at selv med båtkai på plass og jordmor i bil er det en stor risiko å flytte føden vekk fra Kristiansund. Kvinner på Smøla og Tustna vil få sin allerede lange reisevei forlenget og alle vil bruke mer enn en time til føden fra Nordmøre. Hilde Engjoms forskning; («Obstetric care in Norway — the role og institutions’ availability and place og delivery for maternal and perinatal outcomes») forteller at ved en reisevei på over en time har kvinnen en femti prosent økt risiko for Eclamsi (fødselskramper). Samt økt risiko for å nedkomme under transport. 20 barn ble født ufrivillig utenom institusjon i fjor i vårt fylke, fem i området vårt. Et tall som høyst sannsynlig vil øke. Noe som ikke ser ut til å stresse hverken klinikksjefen, styret eller administrerende direktør Bakke. Tvert imot, de gir inntrykk at det er et akseptabelt tall. Hilde Engjoms forskning viser at en mor har tre ganger så høy risiko for at den lille dør innen ett døgn dersom hun har født under transport. Og forskning fra England viser at mødredødeligheten økte ved sammenslåing av fødeavdelinger.

Videre er det vedtatt at SNR bygges uten en pediatriavdeling. Åtte sengeposter i en annen avdeling er satt av til barn og vi lurer på hva dette vil gjøre med det pediatriske fagmiljøet? Og for kvaliteten på tjenestene. Det ser ut til at kvinner og barn ofres! At utviklingen går i feil retning! At Nordmøre er av mindre betydning. Dette spurte vi styret om. Samt hva slags tilbud vil barnepoliklinikken i Kristiansund tilby barn? Fremtiden er dessverre mørk for foreldre med utviklingshemmede og kronisk syke barn fra vårt område. For disse er reduksjon i tilbudet ekstra smertefull. Bare de vet hvilket apparat som må iverksettes den dagen du må flytte barnet over fjellet til lege. Lokalsykehus gjør en utrolig viktig jobb med oppfølging av langtidssyke barn og de skaper trygghet samt at foreldre kan fortsette i jobb mens barnet er innlagt. SNR bygges også helt uten barselsavdeling. Mødre med nyfødte er tiltenkt en plass på pasienthotellet. Stikk i strid med anbefalinger fra Jordmorforeningen og Jordmorforbundet om at nybakte mødre har behov for pleie og oppfølging og at dette også er medvirkende til å senke det økende antall depresjoner.

Føde akutt og barn må være der folket bor. Det ser det ut til at flere og flere politikere nå har forstått også. En flott bygning betyr ikke nødvendigvis bedre tjenester. Det hjelper ikke med rapporter og ressursgrupper og timelange diskusjoner om viktigheten av å styrke tilbudet for barn når de stusses ved styrets bord. Forskning blir heller ikke tatt hensyn til. De fatter vedtak i munter tone. Vedtak som får store konsekvenser for mange. Samtidig er det viktig å understreke at Molde også trenger en ny avdeling. Da vi besøkte føden der i mai, gledet de seg til å få nye lokaler som er tegnet inn med tre fødestuer. Samme som Molde har i dag. Det virker som om det ikke er plass til nordmøringer og det er jo like greit. Vi skal føde «hjemme.» Avdelingene har i dag til sammen fem stuer. Så det sier seg selv. Her blir det fullt! Det blir ikke plass.

Å beholde fødeavdelingen i Kristiansund også etter SNR startet som Bunadsgeriljaens kampsak. Nå gjelder dette hele landet. Det er sykehusstrukturen vi er i ferd med å lage som må stoppes og endres. Det samme skjer overalt. Over 60 fødetilbud er lagt ned siden 1979. Flere lokalsykehus er borte. Det er ingen forskning som sier det gir bedre helsetjenester ved å slå sammen fagmiljø på større enheter! Vi får færre sykesenger og lengre vei.

Gratulerer, vi har gått oss vill i grådighet etter stort og flott. Da er det eneste riktige å gjøre, sjekke kompasset, og snu!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags