Politikerne sikret boforholdene på Draget

Kristiansund kommune inngikk i mai i år avtale med Draget AS om å overta ansvaret for å ferdigstille infrastrukturen i boligfeltet.

Kristiansund kommune inngikk i mai i år avtale med Draget AS om å overta ansvaret for å ferdigstille infrastrukturen i boligfeltet. Foto:

Av
DEL

Leserbrev15. mai 2018 ble en milepæl for Draget boligfelt. Da sørget nemlig et fremsynt bystyre for en sluttstrek for mange års uholdbare forhold i et av byens største boligfelt. Og det uten ekstra kostnader for kommunen og øvrige av byens borgere.

Det er vi i velforeningene på Draget, samt FAU ved Dale barneskole og Draget barnehage svært takknemlige for. Nå kan 220 skattebetalende husstander som du og meg endelig se fram til en trygg skolevei, brukstillatelser på boligen sin og kjørbare veier.

Etter ti år skulle det kanskje bare mangle. Kun Frp motsatte seg akseptable boforhold og en trygg skolevei i et felt hvor barnefamiliene er i flertall. Har de egentlig sett helheten i saken?  Paragrafrytterier og prinsipper har i ti år gått foran barnas trygghet og foreldrenes bekymringer. At en ulykke ikke har skjedd er ren og skjær flaks.

Historien på Draget kom skjevt ut allerede fra starten i 2008. Da ga Kristiansund kommune boligfeltet i hendene på en privat utbygger. Det er for så vidt i seg selv ikke oppsiktsvekkende. Men at utbyggeren ikke ble stilt overfor noen juridiske forpliktelser i forbindelse med utbyggingen var desto mer urovekkende. Og bedre var det ikke da det viste seg at utbyggeren så langt vi kunne se hadde kompetanse på helt andre områder enn nettopp utvikling av et boligfelt. Da burde det sannelig ringe noen bjeller hos kommunen.

Men på denne tiden var det visstnok ingen pålegg for det offentlige å fremsette krav til private utbyggere. Slik vi ser det burde kommunen likevel vært såpass framsynt at de hadde sanksjonene klare om det skulle butte imot underveis. Dette understrekes av rådmannen i TK 3. september: «Vi har et hull på noen år der utbyggers ansvar ikke er klart. For denne perioden har vi ingen virkemidler». Slik sett har kommunen selv hatt medansvaret for den langvarige og kronglete prosessen hvor beboerne uforskyldt har blitt berørt av farsen som har pågått i årevis.

Det er fullt mulig å bruke hodet selv om de formelle kravene ikke tilstede. Spesielt når kommunen attpåtil har tatt seg fullt betalt i form av kommunale avgifter for tjenester og en bostandard på Draget som fraviker fra normalen blant byens innbyggere, 

Men om noen skulle være i tvil: Det er uansett opplagt utbyggeren Draget AS, og det overordnede selskapet Plan AS, som har hatt hovedansvaret for de uverdige forholdene på Draget. De har gjennom årenes løp skyldt på kommunens stadige endringer i krav forhold til ferdigstillelsen, og underleverandører som ikke har gjort det de skal. Velforeningene på Draget og FAU har på mange måter forsøkt å vise en viss forståelse til utbyggers utfordringer, selv om det tidvis har forundret oss om hvorfor det skal være vanskeligere for Draget AS enn andre utbyggere. Har det stått på kompetanse eller vilje? Eller kanskje begge deler? Kommunen har på sin side hatt en gjennomgående tone hele veien om at ansvaret ligger hos utbygger, og ikke hos det offentlige. Denne formen for felles ansvarsfraskrivelse har vært kjennetegnet for prosessen helt frem til bystyremøtet 15. mai i år.

Å være beboer og kasteball mellom disse aktørene har ikke vært lett. Nettopp derfor ble blant andre Draget Vel stiftet i 2013 for å sikre beboernes vel og ve på en mest mulig slagkraftig måte. Beboerne på Draget er tross alt skattebetalende innbyggere på lik linje med andre i kommunen, og forventer de samme bokvalitetene.

Målet for velforeningene på Draget, FAU ved Dale barneskole og Draget barnehage har uten unntak vært å være en positiv bidragsyter og bindeledd mellom utbygger og det offentlige. Dette har vært en krevende oppgave hvor mangelen av fremdriftsplaner og faktisk handling har vært hovedutfordringen. Hvem kunne tro at de som skal være profesjonelle aktører overhodet ikke har noen former for planlegging? I denne sammenhengen har tålmodigheten vært en sann prøvelse for alle partene som har kjempet for boligfeltet. Men om Steinar Ludvigsen i Draget AS mener alvor når han påstår i TK samme dag at huseierne på Draget ikke har hatt problemer forbundet med forholdene på Draget – ja, da vil nok selv den mest tålmodige av oss mene at nok er nok. Da har Ludvigsen så i så fall dessverre oversett de utallige henvendelsene fra velforeningene og FAU om trafikksikring av det livsfarlige og uregulerte krysset ved Draget barnehage, manglende asfalt, støvplager, mørke gatelys, tidvis mangel på avtaler for brøyting og strøing og andre faktorer som er en selvfølge i andre boligfelt.

Men nå kan vi heldigvis endelig se fremover. Forrige uke så vi kommunen og entreprenør på befaring for å sikre skolevei og fast dekke på feltet. Dette varmer alle 220 husstander som bor på Draget. Og vi roser politikerne for at de ser helheten i den utmattede prosessen beboerne har opplevd gjennom mange år. Enkelte vil kanskje stusse over at utbyggeren ifølge TK har tappet selskapet for midler. Det er selvsagt bekymringsfullt. Tross dette har kommunen likevel sikret seg en avtale om ferdigstilling av Draget uten ekstra kostnader for det offentlige. For som rådmannen selv sier – «Nå får vi ferdigstilt infrastrukturen ved at kommunen får all momskompensasjon som tilbakebetales over en periode på ti år. Dersom det skulle vise seg at det koster mer enn dette skal dette betales av Draget AS. Avtalen er derfor til det beste for beboerne og for kommunen».

Vi gir både kommunen og utbyggeren honnør for at de sammen har kommet fram til denne fordelaktige avtalen. Dette burde også berolige Maritta Ohrstrand i Sp som både er skeptisk og forundret over at kommunen skal dekke kostnader som er utbyggers ansvar. Overfor henne og partiet oppfordrer vi til å la saken forbli med protokolltilførselen. Det tror vi både partiet og beboerne er mest tjent med. Alternativet om ikke kommunen hadde tatt over feltet ville sannsynligvis uansett blitt langt verre. Da hadde vi opplevd nye år med et uferdig boligfelt og frustrasjon hvor kommunen til syvende og sist kunne gått glipp av de økonomiske fordelene den tross alt har sikret seg i dag. Det hadde absolutt ingen vært tjent med.

Foruten en god avtale har forhåpentligvis både kommune og utbygger fått glede av nyttige erfaringer underveis. Dette må tross alt være det viktigste i kombinasjon med at roen endelig får senke seg over et av byens største boligfelt.  Og ikke minst; sammen sørger vi for at mange barn får en tryggere skolevei. For som Kristiansund kommune selv så fint formulerer – sammen skal vi være i medvind uansett vær. Nettopp dette har politikerne bevist i denne saken på en eksemplarisk måte. Takk skal dere ha! Nå gleder vi oss over at Draget endelig kan betegnes som boligfeltet med trivsel ved havet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags