Gå til sidens hovedinnhold

Offentlig organisering vs. privatisering og profittering av velferd

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det ikke noe nytt at Høyre og Arbeiderpartiet ser ulikt på hvilke politiske løsninger vi mener er de beste for styring og utvikling av samfunnet vårt.

Merker meg leserinnlegget til Høyres Hveding og Engdahl i TK 16. august der de tar løs og kritiserer det politiske styret i Kristiansund. Det ser ut til at det er på sin plass å minne om at vi har en stor koalisjon som styrer denne kommunen pr dags dato. Disse består av AP, Høyre, Venstre, Krf, MDG og SV. Det oppfattes underlig å se de utspillene som kommer fra representanter i et parti som sitter i posisjon og som er å regne som like ansvarlig som de andre i denne koalisjonen. Det valgtekniske samarbeidet har innebåret å få på plass et ansvarlig budsjett for kommunen vår de siste 3 årene. Det har vært bred enighet internt i disse partiene at vi ønsket kommunen ut av ROBEK lista og derved få muligheten til å bestemme over egne prioriteringer.

Det er da ganske spesielt at et av disse partiene- Høyre, nå går løs på Arbeiderpartiet og hevder at det er vårt ansvar alt som ikke går på skinner her i kommunen vår. Høyres ordførerkandidat har ved flere anledninger stilt opp i media og skrytt av det vi sammen har fått til i posisjon, men partiet er altså ikke med og tar ansvar for det vi ikke har lyktes like godt med- da er det «Arbeiderpartiets sosialistiske ideologi» som er problemet.

Arbeiderpartiet deler alles bekymring for den delen av eldreomsorgen som ikke er bra. Det jobbes iherdig både politisk og administrativt for å finne gode løsninger på både det akutte og det mer langsiktige tilbudet når det gjelder å finne omsorgstilbud til de som trenger det. Vi er midt i det viktige arbeidet med en ny helhetlig helse og omsorgsplan for kommunen, der både kapasitet og ikke minst kvalitet i eldreomsorgen er høyt prioritert. Et samlet politisk miljø har gitt styringssignaler på at vi ønsker at folk skal få bo hjemme så lenge de makter og det er ønskelig og forsvarlig. Vi har flere omsorgsboliger som snart er ferdigstilt, og som vil bidra til at flere eldre får mulighet til å komme inn i mer egnede boliger som gjør at de klarer seg mer selv i hverdagen sin. Det vil også frigjøre plass på korttidsplasser i sykehjem og på Storhaugen helsehus slik at vi får ut bl.a overliggere på sykehuset, og folk kommer raskere i gang med rehabilitering. Alle Arbeiderpartiets representanter vil at våre eldre skal ha et godt og verdig liv, og et tilbud som passer den enkeltes behov.

Livsgledesykehjem; dette skal være en av Kristiansund APs prioriteringer innen eldreomsorgen. Dette innebærer å ha fokus på innholdet i hverdagen. Kursing av hva vi kan gjøre som ansatte, og i samarbeid med blant annet ideelle og frivillige organisasjoner for våre sykehjemsbeboere. Det skal være godt, meningsfylt og trygt å bo på sykehjem i Kristiansund

Nok hender i omsorg; Der er jeg enig med Engdahl og Hveding i at dette er en stor utfordring fremover. Her har vi lokalt hatt fokus på å øke andel lærlinger i den kommunale sektoren- dette bidrar noe.  Vi har også et høyt sykefravær vi er nødt til å få ned. Da må vi finne årsaken til dette, og sette inn tiltak slik at flere klarer jobbhverdagen sin, og vi slipper et høyt antall vikarer som folk må forholde seg til.

Velferdsteknologi; høres kaldt og klinisk ut, men det er dette som skal være en del av løsningen slik at du og jeg skal klare å ta vare på oss selv om vi får noen fysiske utfordringer. Kristiansund kommune har sammen med nabokommunene på Nordmøre satset stort på å være i front på dette området- vi har etablert Helseinnovasjonssenteret som nå har fått nasjonal oppmerksomhet- dette er vi i Arbeiderpartiet uhyre stolte av og som vi ønsker å prioritere videre. Vår løsning er ikke å sette eldreomsorgen ut på anbud- vi vil at skattekronene våre går direkte til omsorg, ikke til å fylle lommene på velferdsprofitører, eller å gi skyhøye skattelettelser til de som har mer enn nok fra før.

Heltidskultur; I Kristiansund har AP et formalisert samarbeid med Fagforbundet, der dette nå arbeides med. Det er et uttalt politisk ambisjon for Arbeiderpartiet å få en heltidskultur. Dette er en sak venstresida i norsk politikk har holdt et høyt fokus på, og som vi har gjort en del politiske grep på;

Vi sitter altså ikke passivt, med inngrodde holdninger og politisk stagnasjon. At privatisering er nøkkelen til alt derimot er ikke nytenking.

Så en liten henstilling til Høyre i Kristiansund; bruk energien på egen regjering. Alle kuttene denne regjeringa har gjort for arbeidsledige, kronisk syke, kutt i bostøtteordningen- dette påfører kommunene ekstra store kostnader gjennom økt press på sosialbudsjettet, penger vi kunne ha brukt på for eksempel bedre eldreomsorg. Kanskje dere kan ta det med som tema i for eksempel tenketanken Civita?

Kommentarer til denne saken