Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet snur ryggen til Kristiansund

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidens Krav melder at XXL ikke kommer til Futura - hvorfor? Tidsplanene for behandling av byggeplaner og reguleringsplaner var så langvarige at sportskjeden valgte å bryte inngåtte avtaler. Nå melder også samme medium at utbygningen ferdigstilles og nye leietakere har meldt seg - bra er det, men allikevel en fattig trøst. At allerede etablerte bedrifter relokaliserer skaper ikke flere arbeidsplasser. Problemet er fortsatt ikke løst: plan og bygningsetaten leverer fortsatt ikke varene.

Midt i sommervarmen er det dessverre et behov for å sette et kritisk søkelys på denne tjenesten fra kommunen. Denne gangen var det XXL, neste gang er det noen andre. Jeg har dessverre, etter at Høyre tok initiativ til et møte med de profesjonelle brukerne av denne tjenesten, fått flere henvendelser fra næringsliv, investorer og skapere av private arbeidsplasser om ryktet innen bransjen: Hold dere unna Kristiansund! Der går det ikke å få til noen ting!

Kristiansund kommune har en kjempeutfordring når dette er ryktet innen bransjen. Bransjen består av investorer, arkitekter, konsulentfirma, eiendomsutviklere, nasjonale og internasjonale firma. Sågar velbemidlede investorer fra egen by rister på hodet av kommunens behandling og velger å ta med seg midlene til andre deler av landet.

Les også

Derfor valgte XXL å trekke seg

 

Så kan en jo kritisere at ved å peke på utfordringene så blir ikke ryktet bedre og dermed så blir rekrutteringsutfordringene ennå større og løsningene ennå lengre unna. Denne typen argumenter kan bare forsvares etter prinsippet om å hemmeligholde forholdene, så bedrer vi omdømme. Normalt ikke en anbefalt strategi. Problemene blir ikke borte om vi feier dem under teppet.

Så hva skyldes dette og hvem har ansvaret? Politisk er det klart hvor ansvaret ligger. Styrende politiske myndigheter har ikke klart å sette en standard for denne tjenesten. Ledelsen i kommunen har mislyktes i å skape en kultur der denne tjenesten blir sett på som en av de viktigste faktorene for skaping og lokalisering av lokalt næringsliv. Igjen ser det ut som om de enten ikke forstår viktigheten av en effektiv og forutsigbar saksbehandling eller så har dagens kommunale ledelse hodet så langt opp i skyene i fokuset på offentlige arbeidsplasser, at private enten er tatt for gitt eller totalt uteglemt. Å forstå at rammebetingelsene er viktig for etablering, ser ut til å mangle i den nåværende kulturen. At kommunale rammebetingelser rundt regulering og planlegging er kostnadskrevende og tidskrevende for investorer er tydeligvis ikke i fokus. I motsatt fall ville dette vært noe som har blitt satt på dagsorden i formannskap, som også er næringsutvalg, og i kommunestyre. Det har ikke skjedd.

Og la det ikke herske noen tvil: kultur skapes ovenfra og starter på toppen. Kommer den ikke derfra så skapes det subkulturer der brukere fort blir klienter, ikke kunder som de i virkeligheten er.

Problemet har vært pekt på gjentatt ganger, men med unntak av oljejobber, så beskriver profesjonelle brukere av denne tjenesten fortsatt en arroganse som skremmer bort, mer enn å tiltrekke.

Administrativt så er det rådmannen som har ansvaret for manglende effektivitet og hurtighet i denne sektoren også. Det må være betimelig å kreve en granskning av forholdene når det har så store ringvirkninger for byens befolkning. Uten investeringer intet arbeid, ingen tilflytting, ingen vekst i boligpriser, ingen rekruttering til skole og barnehage, ingen behov for offentlige tjenester. Vi som by og omland er avhengige av etableringer og jobbskapere. Vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre. Vi må skape produkter som kan selges ut av regionen.

Hva er så løsningen? Kompetente, effektive og serviceinnstilte tjenester. For å få til dette må det skapes en kultur der etablerere, jobbskapere og investorer ønskes velkommen og hjelpes fram i et effektivt og godt system. En kommune som sier JA! med store bokstaver. Vi må skape en JA! kommune. Da må de som skal lede kommunen ha dette på dagsorden og sette en standard for den kulturen som skal råde. Ingen skal bli møtt med byråkrati og sendrektighet, vanskeligheter og innfløkte prosedyrer, arroganse og klientfølelse. Ingen skal bli møtt på denne måten i en JA! kommune. Etablerere og jobbskapere ser ikke kommunegrenser og flytter fort til en annen kommune, om de blir bedre mottatt der. Her kan mye læres av de nærliggende øyene Averøy og Smøla.

Den viktigste jobben til ledende myndigheter er å ha lytteposter, ikke bare til velgere, men også til de som lager flere jobber for flere velgere. Hva er det de trenger? Hvilke behov har de? Hvordan er bemanningen? Hvordan er rekrutteringen nå? Hva må til for at flere skal slippe inn gjennom fabrikkportene eller ut på laksmærene?

Gjennom å skape og å gi flere arbeid, vi må ønske vår nestes beste, vi må heie på de som vil lykkes og da vil vi også redusere en del av de skjevhetene som i dag eksisterer og som vi dessverre reproduserer. Arbeid skaper sosial utjevning og sosial mobilitet. Dette skjer ikke gjennom elitesatsingene der vi skal skape Nobelprisvinnere, men gjennom en kultur der alle gode ider kan realiseres. Der alle skal delta med sine ideer, evner og ressurser og blir heiet på. Da er det ikke nok å satse på at Nav ordner dette på egen hånd. Rammebetingelsene fra de små etableringer til store millionsatsinger må være effektive, servisinstilte og kompetente.

Det er ofte ikke mangelen på kapital og penger som stopper ideene, men mangelen på tilhengere som heier positivt på iverksetterne. Kommunens ledelse kan ta et langt steg i riktig retning ved å bli en del av disse heiagjengene. Dagens XXL-eksempel viser det motsatte. Her har ordfører og rådmann et langt stykke å gå for å skape en JA! kultur!

Godt det snart er bare ett år til neste valg.

Les også

Derfor valgte XXL å trekke seg

 

Les også

XXL skal ikke inn på Futura

 

Les også

Rådmannen svarer Torbjørn Sagen: - Kaster ansatte under bussen

 

Kommentarer til denne saken