Investeringer i Kristiansund er julegaver med bismak

Utbygging i Atlanten-området er blant prosjektene Kristiansund kommnue har vedtatt å bruke penger på.

Utbygging i Atlanten-området er blant prosjektene Kristiansund kommnue har vedtatt å bruke penger på.

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

LeserbrevDu verden for noen flotte løfter. Nytt kulturhus, nytt rådhuskvartal, nye Kringsjå sykehjem, ny friidrettsbane og Atlanten stadion, tak på skøytebanen, et par nye skoler, utbedret KFB-bane, utbedret gågate og miljøopplegg.

Investeringer for minst 1.000.000.000,- (1 milliard kroner) eller mer. Dette skal også driftes, og hvor meget det koster i merdrift, kan jeg bare anta.

Oi, skal det lånefinansieres? Med 3 prosent lånerente vil det gi 30 millioner kroner hvert år. Generelt driver ikke kommunen særlig med vedlikehold, så vedlikeholds- og nedskrivningskostnader kan en se bort fra, eiendomsskatt også? Men med driftsutgifter til bruk av eiendommene og til dem som skal bruke fasilitetene vil kommunen få et merforbruk på 200 millioner kroner.

Selv om det er stortingsvalg og ikke kommunevalg, så kommer det kanskje også noen valgløfter etter hvert? Ja, og så skal kommunen ut av Robek-lista.

Vi vanlige mennesker er innforstått med at summen skal tilbakebetales en gang, men det kan en vel glemme? Jaså, så det gis midler fra staten - og kommunen skal selge diverse eiendommer i byen. Greit, da gir salg av blant annet Idrett langt flere midler enn vi andre tror, og støtten fra staten er så stor at vi burde ha goodwill der til å drive lokalt sykehus også i framtiden.

Au da, så en «foreløpig» høyning av eiendomsskatten skal finansiere den økte driften? Trodde jeg det ikke, forhøyningen av eiendomsskatten er ikke foreløpig og langt ifra endelig i høyde, for fortsatt er en rekke primærbehov ikke dekket.

Det er sendt inn lånesøknad for fjernsykehuset på Hjelset og en helsevorte (medisinsk senter) i Kristiansund med ortopedi, men uten akuttmottak eller føde- eller barneavdeling. Riktignok er de på ortopediavdeling noen av de beste legene i Norge, og ønsker neppe å flytte, men det er mange andre dyktige mennesker ved dagens sykehus, og som vi har behov for.

Det er neppe slik at nordmøringer er spesielt eksponert eller har behov for ortopeditjenester. Manglende sykehus i Kristiansund vil for alltid stå som monument over politikeres og byråkraters manipulering og ansvarsfraskrivelse og gravsteinene som etter hvert kommer opp, være bautaer over deres gjøren og laden. Gratulerer til Høyre, Frp, Ap, V og KrF - det er alt én gravstein.

Byen vil altså miste helsetilbud og den trygghet sykehus gir, men også dets cirka 1.000 arbeidsplasser samt 3.000 følgearbeidsplasser i en tid med dens største arbeidsløsheten i fylket. Skattesvikt, kalles det.

Ut over dette vil ikke noe av det ovenfor løse køen for sykehjemsplasser. Egen opplevelse viser at det er 40-50 stk. i kø. Godkjent kotyme er at «ingen får fast sykehjemsplass uten først ha gått veien om avlastningsplasser, kortidsplass før endelig fast plass». Tildelingen er direkte uverdig, sårende og en ansvarsfraskrivelse og er omsorgssvikt samt urasjonell drift. Av tildelingskomiteen på 12 er minst 10 stk. gisler for den drift jeg var vitne til. Er ikke de eldre i Kristiansund tynet nok, eller må de tåle mer?

Men politikerne vet hva de gjør? Det skal stemmes i høst, og ikke underlig går Sp sterkt fram på meningsmålingene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags