God eldreomsorg basert på omsorg og fornuft

Hvis jeg kommer inn i bystyret, vil jeg jobbe for at Kristiansund skal tilby fritt brukervalg for både kommunale og private sykehjemsplasser samt også for hjemmetjenestene, skriver Erik Aukan.

Hvis jeg kommer inn i bystyret, vil jeg jobbe for at Kristiansund skal tilby fritt brukervalg for både kommunale og private sykehjemsplasser samt også for hjemmetjenestene, skriver Erik Aukan.

Av
DEL

LeserbrevEldreomsorgen i Kristiansund har vært gjenstand for mange avisoppslag den siste tiden, blant annet har nylig avvikene på Kringsjå igjen fått kritikk i fra fylkesmannen.

Eldreomsorgen er alt for lavt prioritert i Kristiansund.

Kristiansund har alt for få sykehjemsplasser og prioriterer heller ikke nok penger til eldreomsorgen.

Det første jeg som listekandidat for FrP vil prioritere i et nytt bystyre er å bygge opp igjen sykehjemsplassene som ble lagt ned i denne perioden. Det er ingen tvil om at Kristiansund har for få sykehjemsplasser når brukere flyttes til ledig kapasitet i nabokommunene.

For Kristiansund Ap og nestleder Arne Grødahl er det derimot tydelig at dette også vil fortsette når alt skal være som før, med vage løfter om "å se på og vurdere" om vi skal ha flere sykehjemsplasser". Arbeiderpartiet snakker om å "sette bestemor på anbud" om brukernes mulighet til å velge hvor de ønsker omsorgsplass. Det er i stedet på bøttekott, møterom og gangen bestemor havner med Arbeiderpartiets politikk, for her skal det ikke være rom for alternativ tenkning!

Saken om Kringsjå forteller også om en utfordrende hverdag for de ansatte, som har mange oppgaver og lite ressurser de skal rekke over. Med et kommunalt monopol er det ikke alternativ at arbeidstakere skal kunne velge en annen arbeidsgiver med bedre vilkår. Det er ingenting som tyder på bedre vilkår i eldreomsorgen med fortsatt Arbeiderpartistyre.

Endringer må gjennomføres for å få en god eldreomsorg i Kristiansund.

Fremskrittspartiet ønsker å få statlig finansiering av eldreomsorgen, som estimert i 2015 ville gitt 22 ekstra millioner kroner til eldreomsorgen i Kristiansund. Dette stemte nesten samtlige partier imot da, blant annet fordi "pengene var bundet og måtte gå til eldreomsorg" Når driften av helse og omsorg sliter med store underskudd og trenger alle tilgjengelige midler, sier da Arbeiderpartiet NEI til å få statlige midler til å drifte eldreomsorgen. Disse midlene ville gitt flerfoldige ganger mer penger inn enn økt eiendomsskatt og også hjulpet mange som trenger sykehjemsplass! Jeg vil for ordens skyld påpeke ovenfor et noe venstrevridd Kristiansund AP og Grødahl at statlige midler ikke kommer fra en privat aktør. Ordet stat i statlig burde understreke dette.

Ap er mer interessert i å kjempe mot innbyggerne ved at de ønsker å øke eiendomsskatten. Dette tvinger de eldre ut av boligene sine og gir trangere kår for folk flest. Det er en svært usosial skatt som rammer de svakeste hardest. Det er spesielt de som bor i gamle hus og kanskje har en pensjon eller uføretrygd som vil merke det, ikke de som har god råd. Det er forskjells-Norge i praksis i regi av Arbeiderpartiet. Kristiansund AP har signalisert at de ønsker å øke eiendomsskatten i budsjettet i desember.

Hvis jeg kommer inn i bystyret, vil jeg jobbe for at Kristiansund skal tilby fritt brukervalg for både kommunale og private sykehjemsplasser samt også for hjemmetjenestene. Kommunen sliter med å tilby innbyggerne nok sykehjemsplasser. Derfor bør også private får muligheten til å tilby sine tjenester. Valget av tjenester skal være innbyggernes. Det er ikke politikere som skal ta dette valget for voksne anstendige mennesker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags