Gå til sidens hovedinnhold

Gatekunst inn i den nye sentrumsplanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kunne leses i TK 18.08.17 at kulturetaten har lagt opp til en begrenset utøvelse av gatekunst på en murvegg langs skateparken innerst i i Vågen. I tillegg er det gjennomført et lite prosjekt i denne sammenhengen i en lekepark på Innlandet. Her kan noen nytt og viktig være i emning for Kristiansunds del!

Kristiansund består av mange murbygninger med slette flater, og er med det den perfekte by for gatekunst. Den kunne på sikt rommet store verk som selv kunne fått den flotte molderosen til å blekne i skyggen.

Sannsynligvis lever nok flere med en iboende holdning at slikt er pøbelstreker som utøves av lyssky ungdom på nattestid. Som det framgår i avisa, ved at kommunen engasjerer seg og legger forholdene til rette, vil det fort kunne endre seg. Satser man på kvalitet og drister seg til å gi gatekunsten en sentral plassering, vil det bli noe nytt i bybildet som kan gi høynet trivselsfaktor. 

Skeptikere oppfordres til å gjøre bildesøk på nettet om emnet.

Punkter til diskusjon og drøfting:

  • Kristiansund kommune stiller seg positiv til at det blir lagt til rette for tydelige retningslinjer for lovlig utfoldelse av graffiti og gatekunst i byen.
  • Det legges opp til å heve kompetansen og kunnskapen om feltet for å kunne skille mellom det som er hærverk og seriøse kunstuttrykk. Det må gjelde både for dem som selv regner seg som amatørkunstnere og dedikerte profesjonelle utøvere. For å oppnå dette, foreslås det gjennomføring av erfaringsutveksling mellom byer som eksempelvis Bergen og Stavanger. De sitter inne med mye kunnskap på området gjennom en årrekke avholdte gatekunstfestivaler som har høstet internasjonal anerkjennelse.
  • Et overordnet mål må være å legge grobunn for utvikling av et eget gatekunstmiljø i Kristiansund. Det må gjøres gjennom bevilgede midler for kurs til initiativtakere for dette. I tillegg bør det legges opp til at ulike kunstnere utenfra kan trekkes inn i et samarbeid med disse for å skape mangfold, samt forsterke inspirasjon og satsing hos lokale utøvere. 
  • Kristiansund kommune skal med åpent sinn se positivt på at lovlig graffiti og gatekunst kan utøves på dertil egnede områder, gjenstander og bygninger. Det må legges opp til fri uttrykksform, samtidig som det legges inn begrensninger som går på rasistisk innhold og forhold som virker støtende på enkeltpersoner og grupperinger.
  • Om tiltak som gatekunst/veggmalerier i seg selv skal være framtidig søknadspliktig eller ikke, må opp til politisk behandling. Byer som eksempel Stavanger, har gått bort fra søknadsplikt. Det gjennom positive erfaringer høstet fra tiden de startet med Nuart Festival.

Les også

Tommel opp for gatekunst

 

Les også

– Vi vil ha mer gatekunst i byen

 

Les også

Kul Kultur også i sommer? Klabert!

Kommentarer til denne saken