Du lever i en fantasi, Berit Frey

Av
DEL

LeserbrevDu lever i en fantasi, Berit Frey!

Jeg viser til Kristiansund Senterpartis ordførerkandidat Berit Frey sitt leserinnlegg, som sto på TK-nett den 30.04.2019.

Du skriver at «I tre år har jeg sammen med sittende styre i lokallaget jobbet for at vi skal akseptere et nytt sykehus på Hjelset med et avdelingssykehus i Kristiansund, med fødeavdeling, barneavdeling, akutt og egen ledelse. Da sakspapirene til styret i HMR ble offentliggjort i mars, så vi at dette ikke lar seg realisere. Noe som førte til at vi måtte endre kurs og gå tilbake til vårt opprinnelige standpunkt, fire fullverdige sykehus i Møre og Romsdal.»

Det er flere som har hatt store tanker om seg selv og det de kan utrette for seg selv og andre, men dette standpunktet kan vel ikke karakterers som noe annet en valgflesk som har harsknet. Dere kunne jo også endret kurs til virkeligheten: SNR skal bygges, med nytt akuttsykehus på Hjelset og et forsterket DMS i Kristiansund. Isteden så velger dere nok en gang en drøm om fire sykehus i Helse Møre og Romsdal. Noe som Senterpartiet nasjonalt var imot i behandlingen av Nasjonal helse og sykehusplan i Stortinget.

Det er også oppsiktsvekkende at Berit Frey bryter alt av samarbeid med fylkespartiet når hun skriver: «Når medlemmene i mitt lokallag ber meg gi til kjenne hva jeg egentlig mener om SNR, som fører til et dårligere tilbud for Ytre Nordmøre, er jeg beredt til å gjøre dette. Jeg kommer til å jobbe for mine velgere som er i Kristiansund kommune, så må fylkespolitikerne jobbe for sin sak. Slik er politikken og det er en forutsetning for et godt valg at en skiller mellom fylkesvalget og kommunevalget»

Det er ikke lenge siden at Berit Frey, ordførerkandidaten for Kristiansund Senterparti, hadde en liknende uttale i avisa og bare noen timer etter så kommer det reaksjoner fra fylkeslaget i Senterpartiet og dementerte hele saken. Møre og Romsdal Senterparti var veldig tydelige på at SNR skal bygges og fullføres.

Det vi ser nå er en type isolasjonspolitikk der ordførerkandidaten prøver det kunststykke å ri to hester, dette er vanskelig i seg selv, men blir helt umulig når hestene rir hver sin vei. Nå kan de nok mer om hesteridning i Senterpartiet enn i Høyre, men til og med vi skjønner at denne øvelsen blir vanskelig. Det er også merkelig at Sps ordførerkandidat i Kristiansund, gjennom et frontalangrep på eget fylkesparti og fylkesnivået, angriper både foretaksmodellen og Sps alternative forslag som vil legge ansvaret for sykehusene tilbake til fylkeskommunen. Slik det var i forrige århundre. Realpolitikken handler om hva en kan få til, ikke om hva en drømmer om.

Om Berit Frey, ordførerkandidaten for Kristiansund Senterparti får stemmer på sitt populistiske utspill her i Kristiansund, vil det komme en hard hverdag og brutal virkelighet, når velgerne ser at Kristiansund Senterparti ikke får gjennomslag i fylket eller nasjonalt. Det blir komplett uten troverdighet og bevist å villede velgerne når en serverer en vrangforestilling, som du selv ikke engang tror på kan gjennomføres. Den brutale virkeligheten rammer også hele regionen, når ledende politikere skal leve i en drøm og ikke forholde seg til vedtak som allerede er bestemt.

Vi i Kristiansund Høyre er klar på at SNS skal bygges så raskt som mulig og vi arbeider for at alle funksjonene på Kristiansund sykehus blir bevart fram til nytt SNR er klart. I Kristiansund Høyre jobber vi hver dag på høygir med å gjøre det forsterkede DMSet til det beste i hele landet og vi har stor tro på at det i antall arbeidsplasser vil bli minst like mange som det i dag er på dagens sykehus. En rivende medisinsk og teknologisk utvikling tyder på det.

Kristiansund Høyre er et ansvarlig styringsparti som IKKE driver med falske valgløfter og lover gull og grønne skoger.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags