Budsjettkutt i skolesektoren

Av
DEL

LeserbrevNok en gang skal det kuttes i kommunen, deriblant i skolesektoren. Blant forslagene er kutt i årsverk, sammenslåing av skoleklasser og ledelse på noen av skolene, sommerstengt SFO, oppsigelse av MOT-avtaler, nedskalering av leirskole m.m. Dette er ikke første gang slike kutt presenteres og det er neppe siste gang. Vi i det kommunale foreldreutvalget for grunnskolene i Kristiansund synes det er trist når vi ser hvordan det skal skjæres ned, strammes inn og slås sammen for å redde en stram kommuneøkonomi.

Vi forstår at Kristiansund kommune må stramme inn. Økonomistyringen de siste årene har tydeligvis ikke vært god nok, og nå må det gjøres grep for å komme på rett vei. Det vi ikke forstår, er hvordan kommunen tenker at dette er fremtidsrettet. Barna er vår viktigste ressurs – de er fremtiden for den flotte byen vår. Dersom det faglige tilbudet i grunnskolen ikke kan opprettholdes på dagens nivå kan det slå negativt ut for utdanningsnivået i regionen på sikt, og selv om det hardnakket hevdes at det ikke skal kuttes i det faglige tilbudet er det vel ingen tvil om at større klasser på færre lærere og reduksjon i antall skoleledere kan påvirke kvaliteten på undervisningen. Den foreslåtte reduksjonen i årsverk vil også kunne medføre større arbeidspress på den enkelte lærer, med de risikoer det medfører for dårligere oppfølging av elever, høyere sykefravær og økt vikarbruk. I tillegg kommer den psykososiale faktoren.

Kristiansund skårer allerede dårlig på en del punkter i levekårsundersøkelsen og barn og unges psykiske helse står på dagsordenen over hele landet. Barna trenger lærere og ressurspersoner som ser dem som mennesker, som kan hjelpe når dagen er dårlig og som fanger opp de som er i ferd med å falle utenfor. Konsekvensene og kostnadene av dette på sikt er så mye større enn kostnaden med å forebygge. Det samme gjelder for MOT, som har som mål å styrke ungdoms robusthet og mot gjennom forebyggende livsmestring i skolen. Har vi råd til å la være å investere i dette tiltaket når vi vet hvor mange som faller utenfor i dagens samfunn?

Vi stiller også spørsmål angående hvorvidt det vil bli mulig å opprettholde skatteinntektene for Kristiansund kommune i tiden fremover. Tidligere var det utenkelig for mange å flytte med skolebarn, i dag er ikke dette så uvanlig lenger og terskelen for å flytte til en annen plass dersom man ikke opplever situasjonen på nåværende bosted som god nok er for mange lavere enn før. Folk i etableringsfasen som vurderer å flytte til Kristiansund sjekker gjerne ut skoler, barnehage og nærmiljø før de tar avgjørelsen om å flytte hjem – eller bestemmer seg for å la være. Utfordringen vil være å gjøre Kristiansund til en mer attraktiv by å vokse opp i og de foreslåtte tiltakene fremstår ikke som en satsing på fremtidige generasjoner, som kunne ha snudd fraflyttingstrenden.

Kristiansund har, som mange andre kommuner, et høyt sykefravær i kommunal sektor. Dette medfører store utgifter for kommunen, i tillegg til en mer uforutsigbar hverdag for brukere av de ulike tjenestene, da sykefravær gjerne må dekkes opp gjennom bruk av tilfeldige og kostbare vikarer. Vi foreslår at en ambisjon om å redusere sykefravær i skolesektoren legges inn som en besparelse i tiltakslistene, da vi mener det ligger et stort sparepotensiale i dette tiltaket. Flere andre kommuner har allerede gjennomført slike tiltak med gode resultater, blant annet Gjemnes kommune. Artikkelen «På landsbunnen i sjukefravær» i Romsdals Budstikkes nettavis 20.5.19 forteller om tiltak og systematisk arbeid for å senke sykefraværet, med god effekt. I helse- og omsorgssektoren kunne Gjemnes kommune  skilte med en sykefraværsprosent på 2.9 % i april, og dette er ikke et enkelttilfelle, men en del av en langvarig trend.

Det er generelt en god ide å spare for å ha litt å rutte med til fremtidige utfordringer. Dette forutsetter imidlertid at vi har nok penger til å dekke de grunnleggende behovene for oss selv og våre nærmeste.

Har vi ikke det, må vi prioritere daglig drift og virke fremfor å sette til side penger. Dette prinsippet mener vi også bør gjelde Kristiansund kommune. Det er fint med avsatt kapital, men ikke hvis det innebærer år med dårligere kvalitet på tilbud som er viktige for innbyggerne. Kristiansund kommune har selv uttalt på bystyremøte tidligere i høst at de presenterte kuttene vil gi dårlige kvalitet på skolen. De kuttene som nå legges frem fremstår som enda mer omfattende enn de som ble lagt frem i høst. Vi i det kommunale foreldreutvalget for grunnskolene støtter ikke denne måten å drive på.

Vi må verne om fremtiden vår, hvis vi vil ha en fremtid i Kristiansund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags