Bolgneset – et høyrisikoprosjekt

 Bolgneset næringsområde skal tilrettelegge for etablering av havteknologisenter, og utvikle sjønære arealer. Risikoen er stor, mener Tore Larssen.

Bolgneset næringsområde skal tilrettelegge for etablering av havteknologisenter, og utvikle sjønære arealer. Risikoen er stor, mener Tore Larssen. Foto:

Av
DEL

MeningerTorsdag 27. februar ble det avholdt et åpent og interessant informasjonsmøte i Bratthallen om kommunens planlagte aktivitet av Bolgneset på Frei..

Jeg har gjennom både eierskap og styreengasjement vært med i utviklingen av et tilsvarende prosjekt i Sandnessjøen for en del år tilbake. Dette området var 770 mål (770 000 m2), mot ca. 1000 mål på Bolgneset.

Her er det pr. dato sprengt ut og planert ca. 550 mål. Mesteparten av steinen er solgt til offshorevirksomheten.

Dette var en veldig vanskelig og kompleks sak, hvor det er veldig mange fallgruver, samt høy økonomisk risiko.

Området ligger i dag brakk, og etter vi solgt oss ut for en del år tilbake, så gikk også eierselskapet konkurs. Dette området får sikkert Kristiansund kommune kjøpe billig av den lokale banken, hvis de ønsker å utvikle havområdet.

Det er en del spørsmål som Kristiansund bystyre bør avklare før de evt. vedtar denne saken. Dette er avklaringer som ved en manglende klargjøring kan få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Legger lokk på innsyn i Bolgneset

Oljedirektoratet: et nytt kapittel i historien om Norges havressurser

Den dårligste politiske beslutningen i byens historie?

Jobbet for Bolgneset Utvikling AS og plan- og bygningsetaten. Samtidig

1. Er området klarert for evt. kulturminner?

Bare som en kuriositet, så eier vi et område på ca. 300m2 ved siden av Ello, hvor det er registret et kulturminne. Vi fikk for kort tid siden lov til å bruke dette området. Forutsetningen var at området skulle kartlegges og graves ut. Pris på utgravingen fra kulturminneavdelingen av disse 300m2, var estimert til ca. 4,1 mill.

2. Hadde det ikke vært naturlig for Kristiansund kommune og tatt kontakt med Averøy kommune, som vi vet har store ledige sjønære arealer, samt historisk kompetanse på havbruk, samt mye bedre havnefaseliter, og fått til et samarbeid, hvis det er så mange som henvender seg til kommunen med behov for store arealer.

3. Har selskapet vært i kontakt med Direktoratet for Mineralforvaltning om det er mulig å starte et slikt steinbrudd på dette området?

4. Holder steinen den kvalitet som skal til for å selge denne til offshoreformål? Det kreves både en viss hardhet og egenvekt på slike masser. Samt at det kreves en tillatelse.

Nå er dette et 100% eiet kommunalt AS, som er underlagte krav til offentlige anskaffelser, og innsyn.

Er kontrakten vedrørende uttak av stein lagt på Doffin? Er kontrakten med Blåsvær lagt ut på Doffin? Er reguleringsarbeidene lagt ut på Doffin osv.? Jeg klarer ikke å finne disse utlysningene? Mener styret i selskapet at de innehar den kompetansen som skal til for å lede et slik utviklingsselskap? Er de i det hele tatt klar over sitt ansvar som styremedlemmer i dette AS et? Har de styreforsikring? Er det laget et budsjett for selskapet? Er det inngått andre kontrakter, som er hemmelige? Hvorfor skal kommunen begynne å drive med næringsvirksomhet?

Er det slik at eldreomsorgen skinner, alt er på stell i skole og helse? Ifølge Tidens krav så har vi har ikke råd til å male mer enn 50% av gangfeltene i byen, vi må stenge kantinen på Barmannhaugen osv., men vi kan bruke 30 +++ millioner på et område som det ikke er signert en eneste avtale på?

Lykke til med prosjektet, men dette er et høyrisikoprosjekt, og det er ikke bare på Nordmøre det jobbes med høsting av havet. Det er mange plasser i Norge at de er kommet vesentlig lengre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags