Bolgneset, en politisk bestilling: – Skal skape nye arbeidsplasser

 Bolgneset næringsområde er en politisk bestilling som nå er klar for avgjørelse i bystyret, skriver Berit Frey og Berit Tønnesen.

Bolgneset næringsområde er en politisk bestilling som nå er klar for avgjørelse i bystyret, skriver Berit Frey og Berit Tønnesen. Foto:

Av
DEL

MeningerFormannskapet og bystyret vedtok enstemmig i 2016 at kommunen skulle utvikle et større næringsareal på Bolgneset for nye næringer innen havteknologi. Senere har politikerne enstemmig vedtatt nødvendige bevilgninger til reguleringsarbeidet og innløsning av eiendommene.

Kommunen fikk en meget god respons på de planer som da ble lagt frem. Tidens Krav hadde en lederartikkel den 10. juni 2016 som kalte dette «En plan for fremtiden», og skrev at kommunen tenker helt riktig når de nå planlegger å avsette et større område på Bolgneset til et landbasert havteknologisenter, og når man først etablerer et slikt operativt teknologicluster i Kristiansund, finnes det knapt grenser for hvor mye det kan vokse.

Nå, drøye tre år senere, har vi ferdigstilt planarbeidet og fått alle nødvendige eksterne godkjenninger for 500 dekar nytt næringsareal. Reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning er nå godkjent av alle eksterne statlige og fylkeskommunale instanser, og skal legges frem for kommunal egengodkjenning i bystyret den 5. mars.

Det viser at kommunen har gjennomføringsevne, selv i svært vanskelige saker hvor en rekke fylkeskommunale og statlige organer har utfordrende krav til både prosess og sluttresultat.

Utradisjonelt

Kommunen valgte noe utradisjonelt å organisere arbeidet gjennom et heleid kommunalt aksjeselskap (Bolgneset Utvikling AS) med tett politisk og administrativt samarbeid og styring. Det har vært en suksess, og er en organisasjonsform som vi med fordel bør vurdere også for andre kommunale oppgaver.

- Naive og lettlurte politikere

To partier vil ha ny votering om Bolgneset

Den dårligste politiske beslutningen i byens historie?

Ber om lån fra kommunen – for å betale regning fra kommunen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har for denne valgperioden inngått et forpliktende samarbeid som bl.a. innebærer at Bolgneset-prosjektet skal gjennomføres i henhold til den tidligere politiske bestillingen. Det forplikter at Ap og Sp fikk innbyggernes tillit til å danne et flertall i bystyret ved siste valg, og vi vil vise at vi holder våre løfter.

Kommunen må tilrettelegge for fremtiden, med nye næringer som skal bygge videre på den kompetansen og den posisjon regionen har innen oljeindustrien. Det har tatt årtier for Kristiansund å etablere seg som den suksessrike oljebyen vi er i dag, men vi må innse at det engang tar slutt, på samme måte som klippfisk og sild var glansperioder som forsvant.

Uten langsiktige tanker og tålmodig arbeid kommer vi ikke videre. Det finnes ingen raske snarveier for å skape nye næringer og arbeidsplasser til erstatning for oljebransjen.

Såvidt begynt

Bolgneset-prosjektet har derfor så vidt begynt. Neste fase er å inngå en entreprenørkontrakt for opparbeidelse av området. Når den er ferdigforhandlet, vil den bli bli lagt frem for politisk godkjenning. Samtidig vil vi søke eksterne investorer som vil finansiere opparbeidelsen. Vi kan berolige innbyggerne med at kommunen ikke skal bekoste dette selv. Privat kapital skal være på plass før første spadetak.

Bolgneset vil nå fremover bli markedsført overfor ulike aktører som direkte eller indirekte vil stå for etableringene. Dette er et stort stykke arbeid, som kommunen vil gjennomføre i samarbeid med ulike private og offentlige fagmiljøer, som vi vet vil stille med kompetanse og økonomiske tilskudd.

Bolgneset er et meget ambisiøst prosjekt som vil ta tid, men kommunen har kontaktnett, kompetanse og gjennomføringskraft. Gjennom tålmodig og målrettet arbeid skal vi lykkes å skape nye arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags