Bekymring om bortfall av privat røntgeninstitutt i Kristiansund

- Med bortfall av Medi3 i Kristiansund, vil mulighetene for rask radiologisk diagnostikk forringes, skriver innleggsforfatterne.

- Med bortfall av Medi3 i Kristiansund, vil mulighetene for rask radiologisk diagnostikk forringes, skriver innleggsforfatterne.

Av
DEL

LeserbrevÅpent brev til styret i Helse Midt-Norge RHF, styret i Helse Møre og Romsdal HF, helseminister Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet og Fylkeslegen, Helsetilsynet i Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge har inngått avtale med Aleris Røntgen AS om kjøp av billeddiagnostiske tjenester i Møre og Romsdal og Trøndelag fra juni 2018, lokalisert i Ålesund og Trondheim. Det medfører at dagens velfungerende private tilbud i Kristiansund med all sannsynlighet må legges ned.

Årlig utføres totalt cirka 7.500 billedundersøkelser ved Medi3 Kristiansund, hvorav cirka 4.000 MR-undersøkelser. Radiologisk avdeling i Kristiansund og Molde vil ikke ha kapasitet til å overta alle disse undersøkelsene. En stor del av disse må da utføres i Ålesund eller Trondheim, og da vil nødvendigvis transportkostnadene øke betydelig.

Flere mennesker blir tvunget til å reise lengre for å få utført de samme undersøkelsene. Store deler av denne regningen vil belaste budsjettet til Helse Midt-Norge, men også direkte på pasientene, samt offentlig og privat næringsliv. Videre vil det medføre mange årsverk i tapt arbeidsfortjeneste når pasienter må bruke en hel arbeidsdag for å gjennomføre en enkel undersøkelse. Grovt estimert vil det tapes cirka 30 årsverk i reisetid, som utgjør vel 12 millioner kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Etterspørselen etter avanserte radiologiske undersøkelser som blant annet MR øker fra år til år, i takt med stadig utvikling innen medisinen. I Kristiansund har man hatt et meget godt fungerende privat tilbud i Medi3, som har tilbudt undersøkelser av god kvalitet med korte ventetider. En stor andel av MR- undersøkelsene er på muskel-skjelettsystemet, og bidrar til at man som fastlege raskt kan avklare sykdom og skade, igangsette riktig behandling og evt. henvise videre til spesialist.

Skader og sykdom i muskel-skjelettsystemet utgjør over 50 prosent av årsakene til sykemelding i befolkningen. Rask diagnostikk og behandling gjør at man får folk raskere tilbake i arbeid, og sparer samfunnet for store summer.

Med bortfall av Medi3 i Kristiansund, vil mulighetene for rask radiologisk diagnostikk forringes. Fastlegen mister et viktig og nødvendig supplement til det lokale offentlige radiologiske tilbudet, og det kan på ingen måte erstattes av privat aktør 7-8 timers total reisevei unna.

Pasientene vil måtte vente lenger på diagnostisk avklaring og oppstart av behandling, og det vil forsinke tilfriskning og tilbakeføring til arbeid. Pasientene på Nordmøre blir tapende part både helsemessig og økonomisk og de totale samfunnskostnadene øker.

Pasienten er ikke satt i sentrum ved nåværende innstilling fra Helse Midt-Norge. Samfunnsøkonomien kan heller ikke være godt nok vurdert.

Som representanter for førstelinjetjenesten i Kristiansund, anmoder vi derfor på det sterkeste om at innstillingen omgjøres, slik at man ikke svekker det  billeddiagnostiske tilbudet, og med det det totale helsetilbudet for befolkningen på Nordmøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags