Tillit, trygghet og fellesskap

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKrF tror på et samfunn bygd på samarbeid og respekt der frivillig sektor, private ideelle organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet samspiller positivt. KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Vår verdiforankring i kristne røtter og kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring. Dette reflekterer en grunnleggende tradisjon og fellesskapstanke hos svært menge av de politiske partiene i Norge. Krf er glade for at den kristne kulturarven står sterkt i dagens regjering.

Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og tar ansvar hverandre for hverandre. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og respektert for den man er. Respekten for at hvert enkelt menneske er unikt og uendelig verdifullt er en sentral verdi for KrF.

Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av menneskerettighetene for alle mennesker. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn.

Lokalsamfunnene er nære fellesskap, der vi sammen kan hjelpe hverandre med å leve gode liv. Det er fellesskap der det tas initiativ til å tenke nytt, der sosiale relasjoner skapes, der vi lærer av hverandre og der vi sammen løser utfordringer.

Vi vil løfte frem de naturlige fellesskapene menneskene lager i møte med hverandre og utfordre den ekstreme form for individualisme på den ene siden og statlig overstyring på den andre siden. Mennesket er mer enn en forbruker eller produsent. Vi må derfor legge til rette for lokalsamfunn preget av tillit, små og store fellesskap, innovasjon, frivillig engasjement og omsorg for hverandre.

Kommunereform med nye kommuner, nye utvalg og syrestruktur utfordrer oss i å tenke nytt. Vi må kunne se på løsninger med nytt blikk.Hovedutvalgene i kommunen må både kunne prioritere, få delegert myndighet, og forme ny politikk. Dette blir både utfordrende og arbeidsomt.

Ombudsrollen blir ikke lettere, men med samarbeid og respekt for hverandre og innbyggerne, kan vi finne løsninger til felles beste..

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags