Fortsatt okkupasjon av Palestina 

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ola Hals er i TK den 13/11 fortsatt av den oppfatning at det ikke foreligger okkupasjon av Palestina.

Først og fremst mener han at det ikke er henvist til noen folkerett og at dette bare er en påstand fra min side.

Jeg har tidligere henvist til Den internasjonale domstolen i Haag og Israels egen høyesterett. Det samme fremgår av Sikkerhetsrådsresolusjoner, bl.a. nr. 242 som gir okkupasjonen et lovlig grunnlag. Jeg viste også til enkeltpersonen Gauthier som Hals uriktig tok til inntekt for sitt syn. I og med at Hals i sitt innlegg la stor vekt på Gauthier så burde han ta til etterretning at Gauthier faktisk har uttalt at det forlegger en okkupasjon. Den internasjonale domstolen i Haag og Israels egen høyesterett har begge klart fastslått at det foreligger en okkupasjon. Hals viser til en sak fra en lagmannsrett i Frankrike fra 2013 som han mener sier det motsatte. Hals har misforstått dommen for den legger faktisk til grunn at Israel administrerer områdene som en okkupasjonsmakt. The Times of Israel 29.04.13 skriver følgende om dommen:

«… Yet according to [Alan] Baker, and other Israeli experts on international law, the court case says nothing fundamentally new about the legality of Israel’s occupation nor does it address the settlements, which according to much of the international community are the key offense Israel commits in terms of international law …» (Min understrekning.)

Hals viser elementær misforståelse når han skriver «hvis vi vil påstå at Israel okkuperer ulovlig …».

En okkupasjon kan være «ulovlig» på to måter. Den kan mangle et lovlig grunnlag eller den kan gjennomføres på en ulovlig måte. Israels okkupasjon hviler på et lovlig grunnlag både iht. FN-pakten art 51 og også Sikkerhetsrådsresolusjon 242. Det legger Den internasjonale domstolen i Haag, Israels høyesterett og lagmannsretten i Frankrike til grunn. Det vi diskuterer her er om Israel okkuperer Palestina og ikke hvordan de gjennomfører okkupasjonen.

Rent juridisk har ikke lagmannsretten i Frankrike særlig vekt som rettskilde, så i utgangspunktet er det noe merkelig at Hals mente at lagmannsretten burde ha like stor vekt som de to andre domstolene. Det er en grunn til at noen domstoler heter høyesterett og andre ikke.

Når Hals likevel tillegger lagmannsretten stor vekt, så bør han nå ta til etterretning at den sier det motsatte av det han trodde. Hals har en god argumentasjonskjede der han baserer seg på dokumenter fra mellomkrigstiden. Dette var nok ansett prosedabelt en gang, men hovedpoenget er at Israels høyesterett har tatt stilling til denne prosedyren og funnet at den ikke er rettslig holdbar verken etter folkeretten eller Israels interne rett. Det er nok å lese dommen for å se hva som ble vektlagt. Dommen er avsagt under dissens og mindretallet virker å ha vært på linje med Hals.

Hals bør ta til etterretning at han underminerer autoriteten til Israels høyesterett når han omtaler deres dom som en «konstruert lære». Det er ingen god taktikk å underminere institusjoner som Israels høyesterett, Den internasjonale domstolen i Haag, FN, Røde Kors eller andre som legger til grunn elementær folkerett.

Jeg ønsker ikke beskylde Hals for bevisst å komme med usannheter, men jeg synes han er svært  tendensiøs. Dette er et saksfelt hvor tendensiøs informasjon florerer og det er lett å bli lurt av vinkelskrivere. Ovennevnte artikkel fra The Times of Israel påpeker for eksempel at svært mange israelvenner har misforstått den franske dommen på samme måte som Hals.

Årsaken til at jeg viste til at redelighet er en viktig dyd, var at Hals selv trakk det frem overfor Marcus Stamnes fra Kristiansund AUF. Hals må finne seg i å bli målt etter den samme standarden som han setter for andre.

Helt til slutt. Hals misliker at navnet Palestina brukes og mener at det til nød må skrives i anførselstegn. I stedet foretrekker han å bruke stedsnavn fra Det gamle testamentet. Gjerne det. Jeg for min del forholder meg til dagens språkbruk og at FN i 2012 anerkjente Palestina som observatørstat.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken