Energiminister Terje Søviknes (FrP) har hatt et innlegg i oktober/november i mange aviser beskrevet fordelene med de nye «smarte» strømmålere som nå skal installeres i alle norske hus og hytter.

Det pussige er at han knapt nok finner noen fordeler med målerne for norske strømkunder (bare for kraftbransjen), og at han også hopper over spørsmålet om hvorfor det plutselig er blitt så «nødvendig» å installere disse nye målerne. Som kjent, har budskapet fra myndighetene tidligere vært at de nye målere vil bety gunstige forenklinger, sikrere strømforsyning, effektivisering – og ikke minst - billigere kraft til strømkundene. En tidligere energiminister hevdet i sin tid at de nye målerne ville bli «en vidunderkur mot høye strømregninger». Men resultatet blir dessverre det motsatte.

Her er i alle fall årsakene til at de nye målerne angivelig er så «smarte»: De nye «smarte» strømmålere blir «nødvendige» fordi Statnett og kraftbransjen nå skal bygge 3 nye eksportkabler til EU og fordi nesten halvparten av vår vannkraft skal eksporteres. Konsernsjefen i Agder Energi opplyste nylig at ytterligere 3 kabler skal prosjekteres. Når så vesentlige deler av norsk fornybar energi skal eksporteres, blir resultatet et gedigent kraftunderskudd i Norge. Dette underskuddet må dekkes dels av import av fossil energi fra EU, og dels av ustabil vindkraft fra EU og etter hvert - i stadig større grad - fra Norge. Det «grønne» skiftet, skal bli et «brunt» skifte. Myndighetene planlegger med andre ord å gjøre den norske strømforsyningen så ubalansert at noe må gjøres for å dempe de verste problemene for norske strømkunder.

En av Søviknes’ underordnede – Statnett-sjef Auke Lont – har nylig supplert statsråden med at endringene i norsk energipolitikk gjør det «mer krevende å drive nettet». Endringene (eksportkabler, vindkraft osv. som vi ikke trenger) vil «utfordre den stabiliteten som nordmenn hittil har kunnet nyte i kraftnettet», forklarte han. Stabiliteten i el-forsyningen vil forsvinne fordi «produksjonen (av strøm) går veldig opp og ned på grunn av vind og sol, i alle fall i Europa».

Altså: Når den «norske» elektrisiteten ut på 2020-tallet er blitt mikset sammen med EUs ustabile og fossile el-forsyning, har myndighetene bare en løsning: Tiltak må settes inn for at norske forbrukere ikke skal bruke strømmen når de faktisk trenger den mest. Bruker man dusjen om morgenen og lager middag om ettermiddagen skal strømmen bli så dyr at mange skal tvinges til å flytte både på dusjing, klesvask og middagslaging til mer ugunstige tidspunkter på døgnet, når strømmen måtte være billigere. Eller vil vi egentlig det?

Resultatet blir uansett en vesentlig prisstigning på strøm til norske husstander og industri, som ikke bare skal betale for målerne, men også for eksportkablene, for «effektprising» på strøm og for import av EUs strømpriser som befinner seg himmelhøyt over de norske. – Eksportkabler og effektprising på strøm, blir et stort velferdstap for norske forbrukere.