Demokratisk kontroll over kraftspørsmål til fylkesnivå

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevRegjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på flytting av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Kraftfylka mener energi- og miljøoppgaver må komme under demokratisk kontroll på regionalt nivå, slik at beslutninger tas nærmere befolkningen og i et mer helhetlig regionalt perspektiv.

Ekspertutvalget ble satt ned i forbindelse med regionreformen, som ble vedtatt i Stortinget i juni 2017. Reformen fører til at det blir 11 fylkeskommuner fra 1.1.2020. En naturlig konsekvens av større fylkeskommuner må være at de får flere oppgaver. På den måten fylles reformen med innhold. Intensjonen i reformen var å gjøre fylkeskommunene sterkere, slik at de kan ta en større rolle innen regional samfunnsutvikling. Dette er de i dag klare for å gjøre.

Fylkeskommunene lager regionale planer innen en rekke samfunnsområder. Energi- og klimasaker er både areal- og næringsutvikling, og hører derfor naturlig inn under de regionale planene. Derfor må disse planene bli langt mer forpliktende. Det må være et sterkere samarbeid mellom stat, kommune og fylkeskommune tidlig i fasen, for eksempel gjennom bindende avtaler. Det vil gjøre at de regionale planene som vedtas er sterkere forankret i oppfølgingen.

Fylkeskommunene bør fungere som et nav som tar trekker inn nødvendig kompetanse fra statlige og andre relevante aktører, for deretter å demokratisk vedta de regionale planene. Dersom man også styrker forpliktelsen til å følge de regionale planene blir fylkestingene i langt større grad viktige demokratiske arenaer, hvor innbyggerne i fylket kan bestemme egen næringsutvikling.

Det er naturlig at fylkestinget i større grad vedtar enkeltsaker innen energi- og miljøspørsmål. Dette gjelder blant annet mindre kraftkonsesjoner, vern av sårbare områder, vannforvaltning og en rekke andre viktige samfunnsoppgaver. På den måten kan fylkeskommunene selv følge opp de regionale planene, og se helheten i planleggingen i fylket.

Staten er fragmentert i ulike direktorater og organer på regionalt nivå. Statens oppgave må være å ta seg av kontroll og tilsyn, og komme med nasjonale retningslinjer. Fylkeskommunene skal utrede og avgjøre saker som krever regionalt politisk skjønn. Dette prinsippet gir sterkere lokalt demokrati og mer helhetlig næringsutvikling regionalt.

Fylkeskommunene er fremadrettede og ser behovene for samfunnsutvikling i sitt område. De satser på fornybart drivstoff i transportnæringen, fornybare skolebygg, hydrogen og mange andre tiltak som gjør fylkeskommunene til spennende arenaer for fremtiden. Nå må de få den demokratiske forankringen som innbyggerne fortjener.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags