KOMMUNEVALGET PÅ NORDMØRE

Ordfører for NORDMØRE ETT RIKE

Ordfører for NORDMØRE ETT RIKE Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNORDMØRE, ETT RIKE

Kommunereformen er ikke over, sa og skrev kommunalminister Mæland i mai, og fulgte opp i NRK med tallfesting av at kommuner med 3.000 innbyggere er for små og må sammenslås. 5.000 kan i visse tilfeller være nok, men over 6.000 i alle kommuner er målet.

Gjemnes kommune har ca. 2600 innbyggere og folketallsvekst, men det er ingen mulighet for at vi blir over 6000 ved egen hjelp.

NO FENCE

Dette kan bli symbolet for framtidens Nordmøre. Vi trenger ikke gjerder eller murer mellom kommunene på Nordmøre som mellom USA – Mexico, heller fjerne hindrene som i Øst-Vest i Berlin i 89.

Sist vinter etterlyste den innovative Gjemnesbedriften NO FENCE, 80 boligtomter, til bedriftens behov for å tilby kommende ansatte bolig. Det er ingen ting i kommunens nye arealplan som tyder på at aktuelt areal er definert, eller avsettes til dette formålet.

80 nye boliger ville betydd minst 300 nye innbyggere, og en betydelig aktivitets og inntektsvekst for Gjemnes kommune.

I hele Gjemnes ytre er en mengde forespørsler om endret planstatus for å tilrettelegge for ny boligbygging avslått på svakest mulig grunnlag. «Straffes» vi nå for kampen mot sammenslåing med Molde?

Unntaket er noen tomter på Bergsøya der bygdevegen ville få boliger på to sider, noe som først ble avvist som ulovlig, men som nå aksepteres fordi det samme ble tillatt i Indre.

«Noen» har sterk interesse av å fortsatt svekke Nordmøre for egen vinning, og i Gjemnes, å hindre utvikling i Ytre.

VALGMÅL

2019 valgets viktigste mål i Nordmørskommunene må være å oppnå flertall av representanter for samling av Nordmøre!!!!!

Gjemnes er den Nordmørskommunen som er mest utsatt for å bli slukt av naboen. Moldeordfører Dahl har uttalt en sterk lyst og vilje til å inkludere hele, eller deler av Gjemnes, i Nye Molde. I tillegg finnes betydelige politiske krefter innenfor kommunen, som vil det samme.

VI MÅ IKKE tro at de har gitt opp etter å ha tapt de første rundene. Det er vel nok å peke på sykehusstriden som holdes i live både av politiske krefter, ansatte i HMR, og den jevne Moldenser. De gir seg aldri!

Flertallet av velgerne i størstedelen av Gjemnes er Nordmørstilhengere, og må legge det til grunn når de avgir sin stemme. Valget 2019 er året vi må avgi vår stemme både med hjerte og hode, og kanskje la partipolitikk komme i siste rekke.
 

NORDMØRE ETT RIKE? – Stillingsannonse!, skrev Eva Løkvik i 2016, og etterlyste: Jeg venter nå på den ordføreren som har innsikt, ydmykhet og selvtillit nok til å samle ordførerne på Nordmøre for å danne et «felles rike». Vi har tusenårig historisk grunn i alle Nordmørskommunene, som på Smøla ved Kulisteinen («Norges dåpsattest»), tingstedet på Tingvoll, og Bremsnesgården i Harald Hårfagres fotefar, til å foreta en slik historisk samling.

Gjemnes= Nordmøre, er absolutt enig og har ofte argumentert for det samme.

Et samlet Nordmøre vil bety at man gravlegger gammel mistillit til hverandre og endrer oss til «Vi kan, vi vil og vi får det til»!

Mentaliteten om at hver kommune er seg selv nærmest og kun ser gårsdagen og dagen i dag, må være historie. Fokuset må være: hva ønsker vi å oppnå sammen for framtiden, og hvordan kan vi alle bidra til å oppnå dette.

Når man vet hva man vil og hvordan man vil stake ut veien, fordeler man oppgaver, ansvar og arbeidsplasser ut ifra at det er et «VI» som skal lykkes.

Men hvor er du, Ordfører på Nordmøre, som tør å trå tydelig, vise mot, ta på deg lederkappen og får samlet folket til et Nordmørsrike?

Ordføreremnet må tørre å vise retning med raushet og begeistring; ha vyer for framtiden og Nordmørsriket samlet sett; – som gjør at Hvermansen vil være med på ferden. Personen må ha egenskaper til å formidle tro på at alt er mulig og visdom nok til å vite at store endringer tar tid. Skrev altså Eva Løkvik i sitt leserbrev til TK.

HER ER ORDFØREREN FOR, «NORDMØRE-ETT RIKE» EVA LØKVIK.!

Averøyordfører Ingrid Rangønes har framstått som en god talsmann for Nordmøre og Kristiansund, og virker jordnær, velfundert og ikke redd for å tale makthaverne midt imot selv innen eget parti.

Men greier vi velgere å legge bort gamle valgvaner og med vår stemme bidra til å bevare Nordmøre som Ett Rike?

Bunadsgeriljaen ble over 90 000 medlemmer på noen få våruker, og fikk blaserte helsetopper og profilerte politikere til å ta en Time Out. Vi velgere har 3 måneder på å samle oss for å vinne valget for Nordmøre!

En politikers viktigste oppgave, er å ivareta innbyggernes interesser, påpeker Ingrid Rangønes, i et nylig leserbrev om situasjonen i HMR, i TK.

– Og når disse trues av at viktige forutsetninger brytes, må vi selvfølgelig gripe inn. Her er Rangønes fullstendig på linje med kollega Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund, når hun etterlyser økonomien i SNR.

– De tallene burde vært lagt fram for lengst. For en ting er sikkert. Helseforetaket kan ikke ta inn en halv milliard ved å rasere dagens tilbud, og tro at det vil gi nytt sykehus på Hjelset, sier Rangønes.


NORDMØRE REGIONKOMMUNE?

Om tre måneder har velgerne på Nordmøre muligheten til å oppfylle dette målet ved å velge partier og representanter som vil tilrettelegge for samling av Nordmøre i kommende fireårsperiode, i alle kommunestyrene. Landkommunene må ta initiativ for å samles i en løsning som styrker Nordmøre, og Ingrid Rangønes fikk som leder av Byregionprogrammet god innsikt i de mulighetene dette gir, uten at all selvråderett i hver enkelt kommune må oppgis. Flere av dagens ordførere på Nordmøre kan bli ledere for et samlet Nordmøre, men det er vi velgere som må gi mandatet med vår stemme i valget. Ordføreropprøret og Bunadsgeriljaen har vist veg, og vi, velgerne, må følge opp NÅ.

Gjemnes = Nordmøre

Per Gimnes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags