Havlandet kommune

Havlandet

Havlandet

Av
DEL

LeserbrevTakk til dere som har blåst liv i debatten om kommunestruktur. Sett fra et næringsutviklingsperspektiv er prosessen nødvendig. Uten endringer vil kristiansundsregionen fortsette å tape viktige kamper.

Naboprosessen kan startes med analyse av overordnede muligheter og trusler for regionen sett i ett 10-20-årsperspektiv, og en scenarioprosess kan være en god tilnærming. Da klarlegges drivkrefter og usikkerhetsmomenter av betydning for regionens utvikling. Disse brukes til utvikling av forskjellige fremtidsbilder. Deretter utvikles regionale strategier som gir positive effekter i fremtidsbildene. Foreslått tilnærming kan gi mer engasjement og kreativitet, i stedet for krangel om saker uten betydning for langsiktig utvikling.

Ett fremtidsbilde har jeg kalt Havlandet. Havlandet kommune omfatter Averøy, Kristiansund, Aure, Smøla, Tingvoll og de viktigste delene av Gjemnes. Heim, Hitra og Frøya vil være interessante kandidater om det skal tenkes enda større. Det sentrale poenget i scenariet er at det gripes fatt i potensialet som ligger i havnæringene, og at Havlandet kommune sikrer seg kontroll over en så lang kystlinje som mulig.

En viktig strategi for Havlandet blir å knytte kystlinja tettest mulig sammen. Det tilsier sterk prioritering av samferdselsprosjekter som forkorter reisetiden mellom Kristiansund, Aure, Smøla og videre til Hitra, Frøya, Heim og Trondheim. Selvkjørende ferger og andre skips- og dronekonsepter vil bli et alternativ eller supplement til bruer og tunneler.

Havlandet har et uutnyttet potensial i forhold til koordinert næringsutvikling, og et vedtak om mer bærekraftig beskatning av havbruksnæringa vil gi Havlandet kommune velfortjente inntekter. 

Utvikling av tettere koplinger mellom havnæringer og FoU-miljøet på Tingvoll vil gi grobunn for utvikling innenfor bioøkonomi og helseinnovasjon. Sentralt i bioøkonomien ligger integrasjon av produkter fra jordbruk, skogbruk og havbruk som raffineres til et bredt spekter av ingredienser, helseprodukter, tekstiler, energi m.m.

Averøya vil fortsatt være en reiselivsmagnet, men Havlandet må utarbeide en bærekraftig reiselivsstrategi som gir mer lokal verdiskaping. Averøya kan med sitt unike næringsliv også få en sentral betydning for denne utviklingen. I Aure gir utviklingen på Tjeldbergodden og Bioparken mange vekstmuligheter, og på Smøla finnes oppfinnsomme aktører som fornyer havbruksnæringa, og Smøla-gulrota vil forbli en vinner - uansett hva kommunen heter. I den viktigste delen av Gjemnes og flere andre steder  finnes gode jord- og skogbruksmuligheter som vil få stor betydning i fremtiden, ikke minst om flere griper tak i mulighetene som ligger i utvikling av nye unike produkter.

Oljenæringen blir ikke som før, og næringslivet i Kristiansund må fortsatt omstilles. Offensive planer og tilrettelegging for utvikling av nye og fremtidsrettede industriarbeidsplasser innenfor bioøkonomien kan representere muligheter, men da må alle gode krefter og virkemidler settes inn. Da de regionale aktivitetene knyttet til oljenæringen vil gå ned, og store arealer allerede ligger klare for utvikling i Havlandet kommune, så kan vi sporenstreks fjerne dynamitten fra virkemiddellista.

Campus-prosjektet er fortsatt i støpeskjeen og gir oss mulighet til etablering av en attraktiv kunnskapshage tilpasset kunnskapshungrige i alle aldre. I kunnskapshagen tilbys fremtidsrettede utdannings- og etterutdanningstilbud som følges av små og store studentgrupper med tett oppfølging av engasjerte prosessveiledere. Den faglige spissingen baseres på samarbeid med de beste studiesteder i verden, enten disse ligger i California, Shanghai eller Trondheim.

Andre fremtidsbilder må også utvikles. Ett av scenariene kan kalles «Stor-Molde» og baseres på at Kristiansundsregionen har blitt en utkantsbydel i Molde. Ett annet fremtidsbilde kan kalles «Bakevja», og baseres på at vi sitter igjen på perrongen som en taperregion.

Uansett hvilke fremtidsbilder som tegnes, kan foreslått tilnærmingen resultere i mer engasjerende diskusjoner om hvordan regionen vår best kan utvikles. Lykke til med naboprosessene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags