NHO reiseliv på ville veier

Av
DEL

LeserbrevI en rekke nasjonale og lokale medier kunne vi i forrige uke lese om de utfordringer cruiseturismen har med støtte i NHOs såkalte klimarapport. På NRKs hjemmesider i 17. november kan vi lese at forskere tilbakeviser NHOs tall og karakteriserer de som «helt på jordet» når de snakker om bærekraftige turister. At det i det hele tatt er mulig å komme frem til disse tallene er for oss i cruisenæringen helt uforståelig.
NHO Reiselivs klimarapport, der forfatterne har regnet på utslipp fra ulike ferieformer til Norge, er preget av unøyaktigheter og feil bruk av tallmateriale. Forsker Carlo Aall understreker dette i en kommentar til denne rapporten. En slik rapport kan være nyttig, men det forutsetter at alle dataene som brukes som grunnlag for rapporten er korrekte. I dette tilfellet er de neppe det.
At NHO, som organiserer hotellene og flybransjen, tar til orde for å snakke ned konkurrenter om kundene er en ærlig sak, men da må man i alle fall sørge for å ha riktige tall. Gjør man det gir rapporten et helt annet bilde, nemlig at cruise ikke er noen versting, selv om vi erkjenner at vi har en lang vei å gå før vår næring har et karbonavtrykk vi er fornøyd med. Cruisenæringen har per i dag – i likhet med en rekke andre næringer – et miljøavtrykk som ikke er godt nok. NHOs rapport viser også dette klart. Næringen har derfor forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40 % innen 2030. Stadig flere havner åpner landstrømanlegg som vil fjerne utslipp og synlig røyk ved landligge. Allerede neste år vil cruiseskip utføre tester med fremtidens batteriløsninger og brenselceller og vise veien mot nullutslippsamfunnet vi alle ønsker oss. Næringen er selv offensiv, er i forkant av utviklingen i skipsfarten og tar vårt miljøansvar på alvor.

Stemmer ikke

Vi er først og fremst opptatt av å få ned egne utslipp, og liker ikke å snakke om andres. Grunnen til at vi nå likevel velger å gjøre det er at NHOs rapport sammenlikner ulike reiseformer direkte, og antyder at de mest forurensende må bort. Da er det viktig at resultatet er riktig.
Det hevdes det at en kinesisk turist slipper ut 345 kilo CO₂, mens en cruiseturist slipper ut 659 kilo CO₂. Kan det virkelig stemme at en reise på sjøen fra Southampton til Bergen medfører et nesten dobbelt så høyt utslipp som en flytur rundt halve kloden og tilbake?
Tallet for cruise stemmer med de tallene vi tidligere har sett, men for flytrafikk er tallene altfor lave. Tallene i NHOs rapport stammer fra ICAO, og de opererer med tall vi så langt ikke har funnet igjen andre steder, verken i forsking eller hos flybransjen selv. Deler av forklaringen finner man i ICAOs forutsetninger, som ikke tar høyde for andre klimagasser enn CO₂, ikke tar hensyn til utslippene ved produksjon av drivstoff eller fly, og som heller ikke tar hensyn til at utslipp i høyere atmosfærelag er mer skadelige for klimaet. Slike utslipp multipliseres vanligvis med en faktor på minimum 1,8 for å gi riktig bilde.
I NHOs rapport tas det også en forutsetning som forklarer det lave tallet, nemlig at man kun regner utslipp én vei. Dette gir mening når man skal fordele utslipp mellom land, slik at ikke utslippene regnes både når flyet letter og når flyet lander. Det gir imidlertid ingen mening når man skal regne ut klimaeffekten av turisme. Frem og tilbake er like langt, og en kinesisk turist slipper ut klimagasser både på vei til Norge og på vei hjem igjen.

Ikke i nærheten

Også flybransjen selv mener tydeligvis at ICAOs tall ikke stemmer. Bruker man SAS sin karbonkalkulator for å regne på utslippene på en flytur Beijing – Oslo t/r, oppgir den et utslipp på 978 kilo bare i ren CO₂, altså tre ganger mer enn NHO oppgir. Tar man høyde for at utslippene skjer i høyere luftlag får man et tall på 1760 kilo CO₂. Ifølge KLM slipper man ut 955 kilo CO₂ dersom man flyr Beijing – Amsterdam t/r, eller 1719 kilo om man korrigerer for at utslippene skjer i øvre luftlag.
Ekspertene er heller ikke på linje med ICAO og NHO. Bruker man ICCT sine tall får man at utslippet er 1158 kilo CO₂, før korrigering for høyere luftlag. Bruker man det britiske transportdepartementet sine tall får man 2205 kilo CO₂, også det før korrigering. Bruker man Fremtiden i våre hender sine tall får man 2300 kilo, og bruker man CICERO og Transportøkonomis institutt sine tall får man rundt 3000 kilo. Noen av disse tallene er et par år gamle, men det er likevel påfallende at ingen av dem er i nærheten av ICAOs kalkulator hoster opp.

Må korrigere

Vi har absolutt ingenting imot flybransjen, og anerkjenner det gode arbeidet de gjør for å få ned sine utslipp. Når vi blir sammenliknet direkte på denne måten er vi likevel nødt til å korrigere tall som åpenbart er feil, blant annet fordi NHO som følge av rapporten tar til orde for å få langt færre cruisepassasjerer til Norge til fordel for turister som blant annet kommer med fly.
En polarisert debatt om utslipp og for mange og for gjerrige cruiseturister er for snever. Masseturismen er kommet for å bli, og vi må lære oss å håndtere den på en vennlig og bærekraftig måte til nytte for aktører både på land- og sjøsiden!

Følelser, synsing og populisme stopper verken utslipp eller masseturisme. Bare fakta som grunnlag for beslutninger kan gjøre det. NHO Reiselivs rapport om utslipp og turisme på tampen av 2019 sesongen bidrar ikke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags