Jordbruk for framtiden

Pål Farstad, stortingsrepresentant Venstre.

Pål Farstad, stortingsrepresentant Venstre.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI disse dager avslutter Stortinget arbeidet med regjeringens jordbruksmelding. Næringskomiteen har avgitt sin innstilling, og saken er klar for debatt i Stortinget senere i april.

I arbeidet med denne meldinga er Venstre opptatt av jordbruk i hele landet, tilpasset geografiske og klimatiske forhold, og at mindre og mellomstore bruk skal påaktes ekstra.

Videreføring av markedsordningene, velferdsordningene og ekstra oppmerksomhet på dyrevelferd, jordvern, forskning og rekruttering er særdeles viktig for Venstre. Jeg er glad for at vi har lykkes i å få flertall for alt dette i komitéarbeidet. Det er godt for norsk jordbruk.

Gjennom behandlingen av jordbruksmeldinga har Venstre plassert jordbrukspolitikken der den hører hjemme; i sentrum av norsk politikk, og i praksis slik Venstre vil ha jordbrukspolitikken. Det betyr en politikk som er langt unna regjeringens ønsker om jordbruket. For Venstre har det vært viktig å synliggjøre at jordbruk er en langsiktig næring som krever langsiktige og stabile rammevilkår. Det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge.

Derfor mener jeg vi skal ha et jordbruk som utnytter de særskilte mulighetene som en variert norsk geografi gir. Om det er flatbygdene eller fjord- og fjellstrøka våre. Jordbruket må styrke matsikkerheten og beredskapen gjennom økt produksjon på norske ressurser. Jordbruket skal sikre trygg mat gjennom god plante- og dyrehelse, og dyrevelferd.

Bruk av jorda til å produsere mat er jordvern, og jeg ønsker å hindre irreversible nedbygging av matjord. Jordvernet bør være sterkt, og jeg mener det ikke skal være tillatt å bygge boliger, fritidsboliger og næringsbygg på dyrkbar eller dyrket jord.

Jordbruket skal styrke sysselsetting og bosetting i hele Norge, og utnytte de naturgitte fortrinn landet har. Det innebærer et differensiert jordbruk med variert bruksstruktur. For Venstre står det helt sentralt at det skal være attraktivt å drive småbruk sammen med annen virksomhet, gjerne i kombinasjon med reiseliv eller annen virksomhet tuftet på gardens ressurser.

Venstre ønsker at investeringsvirkemidlene brukes bevisst for å bidra til et differensiert jordbruk. Jordbruket skal øke verdiskapingen ved produksjon tilpasset klima, miljø og forbruk. Utdanning, rådgiving, og forskning må styrkes og tilpasses klimaendringene og teknologiutviklingen. Det må gis mulighet for at de fortrinn vi har i norsk avl, lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrehelse og dyrevelferd og produksjon i små enheter, bidrar til økt verdiskaping.

Venstre har ambisiøse mål for økologisk jordbruk, og er spesielt opptatt av å styrke den økologiske satsingen ved NORSØK og NIBIO på Tingvoll.

Markedsbalansering har vært en viktig sak i arbeidet med jordbruksmeldingen. Det må være en åpen og transparent markedsbalansering og produksjonsregulering slik at det er forståelse og aksept for at de skal virke etter hensikten. Jeg er positiv til forenklingstiltak av alle typer for næringsdrivende, men er opptatt av at forenklinger i jordbruket ikke må gå på bekostning av formålet med ordningene.

Jeg er stolt av den satsing som Venstres Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug stod for ved å stimulere til produksjon og foredling av lokalmat. Det har virket. Veksten i omsetningen av lokal- og nisjemat har vært formidabel i de senere år. I den sammenheng er det gledelig å registrere at produktene også gjør seg gjeldende utenfor Norge. Tingvollost produserer verdens beste ost. På Nordmøre. Det er imponerende.

Synergien mellom reiseliv, matkultur, helse, omsorg og øvrig entreprenørvirksomhet og jordbruket mener jeg må forsterkes videre. Norge er en matnasjon med unike råvarer og dyktige yrkesutøvere og gründere. Dette må vi videreutvikle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags