En enklere og bedre modell for morgendagen reiseliv

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevOrganisering av reisemålsselskapene er ofte tema i reiselivet. Enkelte vil hevde at det brukes for mye tid på dette. Tid som med fordel kunne vært benyttet til markeds- og utviklingsarbeid.

Regjeringen har gitt tydelige signaler om at fremtiden krever større og mer robuste reisemålsselskap, til fordel for reiselivsnæringen. De har sagt at det skal være tre nivå – Innovasjon Norge, landsdelsselskapene, og robuste regionale reisemålsselskap. Vi i Nordmøre og Romsdal har tatt dette på alvor, og har gjennom en sammenslåing gått fra to mellomstore til ett forholdsvis stort reisemålsselskap som dekker 19 kommuner. Det har gitt oss nye muligheter, flere ressurser og større handlekraft. Vi er nå ferdige med sammenslåing, og jobber med å prioritere hva vi skal bruke våre samlede ressurser på.

Fremtiden stiller nye krav til reisemålsselskapene. Markedsarbeidet, som har vært hovedfokus tidligere, er under stor omveltning. Det må vi tilpasse oss. Som eksempel så har digitale og sosiale media gjort at vi må jobbe på helt nye måter enn for bare få år siden. Kravene fra kunden endrer seg. Næringen endrer seg. Da må vi som selskap endre oss for å være relevante og effektive som verktøy for reiselivsutvikling.

I tillegg til markedsarbeidet må vi ta et mer helhetlig ansvar for utvikling av hele reisemålet. Produktutvikling, samarbeid, kompetanseutvikling, profesjonalisering. Oppgaver som er helt avgjørende for å bli mer attraktive og få fram bedre produkter og opplevelser som kan tilbys morgendagens turister. Vi skal være et verktøy for næringen, og bidra på de områdene som betyr mest. Vår kompetanse er vår viktigste ressurs, sammen med evnen til å få en stor region til å jobbe godt sammen. For sammen bli vi utvilsomt sterkere. Målet er å bli et mer attraktivt reisemål, og skape mer trafikk, bedre lønnsomhet og større ringvirkninger fra turisme. Eierne våre krever det.

Skal vi få til det må vi gå opp nye spor, ikke bare fortsette i de samme gamle. Det krever at vi tør å tenke nytt og utfordre gamle sannheter.

Møre og Romsdal Reiseliv har vært et fjerde nivå i strukturen. Både NHO Reiseliv og Nærings- og fiskeridepartementet har bekreftet at det ikke er behov for et slikt fjerde nivå. Hvorfor? Fordi hele poenget med omorganiseringsprosessen har vært å forenkle, og få større enheter som selv kan ivareta det regionale nivåets rolle.

Betyr det at vi ikke vil samarbeide med andre? Tvert imot! Vi trenger fortsatt et godt samarbeid opp mot fylkeskommune, andre reisemålsselskaper - i særdeleshet Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, landsdelsselskaper og Innovasjon Norge. Det mener vi at vi fint kan få til uten at vi har et fylkesselskap som et fjerde nivå. Denne konstruksjonen har tjent sin hensikt tidligere, men med færre og større reisemålselskaper, og ikke minst nye oppgaver mener vi at det er på tide å ta diskusjonen om forenkling og effektivisering. Den diskusjonen inviterer vi til nå.

Dette er bakgrunnen for at vårt styre har vedtatt at vi ikke ønsker å legge så mye penger inn i et fylkesselskap. Ett av de andre selskapene i samarbeide har også signalisert at beløpet må reduseres. For vår del så vil de midlene som vi frigjør gjennom dette grepet både gi oss muligheter til å ta et mer helhetlig ansvar for reiselivsutviklingen i vår region, samtidig som det også gir oss muligheter til å gå tyngre inn i markedsarbeidet på nasjonalt nivå og på landsdelsnivå, gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge. Slik sett så vil våre markedskroner kunne skape større spleiselag og mer synlighet i en ny modell. Vi vil også ha flere ressurser til å utvikle Nordmøre og Romsdal som reisemål, ikke bare markedsføre.

Det er samtidig viktig at de midlene som fylket har lagt inn i Møre og Romsdal Reiseliv fortsatt er tilgjengelige for reiselivsutvikling. Samarbeidet mellom destinasjonsselskapene og fylkeskommunen kan organiseres gjennom samarbeidsavtaler, eventuelt supplert med ulike former for prosjektsamarbeid. Det vil være mer kostnadseffektivt, og fortsatt skape rom for gode reiselivsprosjekter som kommer næringen til gode.

Vårt mål er endring til noen bedre. Vi opplever ikke det som konfliktfylt. Temaet er overmodent. Våre dører står åpne for alle som vil samarbeide med oss, når samarbeidet  lønner seg. Det vil alle være tjent med.

Dagens eiere av vårt selskap er næringslivet og kommunene i regionen. Vi inviterer gjerne til en diskusjon om fylkeskommunen også kan gå inn på eiersiden, for på den måten å skape et enda tettere samarbeid som forsterker den nasjonalt vedtatte strukturen. Dette er en modell som benyttes i andre fylker. Vi er også åpne for andre samarbeidsmodeller. Vi mener som før at fylkeskommunen har en viktig rolle i utviklingen av reiselivet i Møre og Romsdal. Vi er mer enn gjerne med på å diskutere hvordan det best kan gjøres.

Reiselivsnæringen har potensial til å bli en av de viktigste fremtidsnæringene for Møre og Romsdal. Mye drar i riktig retning om dagen når det gjelder å skape nasjonal vekst i en av verdens hurtigst voksende næringer. Fokuset nå bør være på hvordan vi sammen kan tenke nye tanker om hvordan Møre og Romsdal skal ta sin del av denne veksten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags