Når det haster og fødselen er i gang

Følgetjeneste: – Hele 77 kommuner mangler denne tjenesten, hvor nedleggelser av fødetilbud skaper lengre reisevei med fare for veikantfødsler, komplikasjoner og at ambulansepersonell må trø til som jordmødre, skriver Brit Helden Bjørås. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Følgetjeneste: – Hele 77 kommuner mangler denne tjenesten, hvor nedleggelser av fødetilbud skaper lengre reisevei med fare for veikantfødsler, komplikasjoner og at ambulansepersonell må trø til som jordmødre, skriver Brit Helden Bjørås. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Av
DEL

Leserbrev... da er kvaliteten på følgetjenesten avgjørende.

Vår helseregion, Region Midt, har lange geografiske avstander. Fødselsomsorgen er i vinden som aldri før. Nå slår fagmiljøene alarm. Bent Høie sier det skal være trygt å føde i Norge. Uansett hvor folk bor. Ikke alle kvinner eller jordmødre opplever det slik. Følgetjenesten er ifølge Helsedirektoratet en lovpålagt tjeneste som skal sikre gravide i distriktene trygg oppfølging. I 2010 ble ansvaret overført fra kommunene til helseforetakene, med mål om døgnkontinuerlig vaktberedskap og at alle med reisevei på 90 minutter eller mer har krav på jordmorfølge. Flere kommuner har lagt ned tjenesten etter en omlegging av finansieringen av jordmortakster.

VG har 14.08 i år, gjort en kartlegging av samtlige landets 422 kommuner når det gjelder følgetjeneste. Hele 77 kommuner mangler denne tjenesten, hvor nedleggelser av fødetilbud skaper lengre reisevei med fare for veikantfødsler, komplikasjoner og at ambulansepersonell må trø til som jordmødre, selv om de ikke er kvalifiserte fødselshjelpere. De melder at de ofte føler seg utrygge i møtet med fødende kvinner. Luftambulanse er heller ikke pålitelig som akutthjelp, på grunn av tidvis vanskelige vind og værforhold.

I Trøndelag mangler tjenesten i ti kommuner, og i Møre og Romsdal er det 11 kommuner uten følgetjeneste. Skal vi ha bosetting i distriktene, fortjener kvinnene den samme tryggheten som ellers i landet.

Selv om antall årsverk for jordmødre i kommunene har økt ifra 2013-2017, er det fortsatt store mangler rundt om i vår region. Ikke alle får med seg ei jordmor i ambulansen. Eksempler er bl.a. at i kommunene Nesset og Aure i Møre og Romsdal fortelles det om en følgetjeneste på frivillig basis og for liten stilling til å dekke opp. I Namsskogan og Røyrvik med en jordmor, er det ingen jordmordekning i feriene. Har kommunene nok samarbeid med helseforetakene om følgetjenesten? Bør ikke denne tjenesten ligge i stillingsinstruksen til jordmor i kommunen hvor hun jobber?

Den norske jordmorforening har før jul i 2018 gitt innspill i Nasjonal helse- og sykehusplan om at målet med å ha beredskap og følgetjeneste er bl.a. å minimalisere antall transportfødsler og uplanlagte hjemmefødsler. Dette oppleves som en trygghet for de gravide og fødende. Mange har lang reisevei til nærmeste sykehus. Kommunejordmor må ha en planlagt turnus å forholde seg til.

Alle som jobber med følgetjeneste må holde seg faglig oppdatert og med adekvat kompetanse. God fagkompetanse er nødvendig av jordmor og fastlege, for bl.a. å vurdere hastegrad inn til sykehus, falsk alarm, transportmåte. Er kvinnen i fødsel? Er hun til termin? Er det kjente risikofaktorer å ta hensyn til? Her er det viktig med hospiteringsordninger på fødeavdeling, slik at man er best rustet på det som måtte skje, men også at man er kjent med rutinene og kjent med personalet på sykehuset.

De gravide og fødende trenger økt forutsigbarhet og trygghet. I det ligger god planlegging og informasjon sammen med disse kvinnene, slik at de vet hvor og når de skal kontakte jordmor i kommunen eller ringe sykehuset. De må kjenne til symptomer og tegn på endringer, – på hva som skjer. Å bo på sykehotell i påvente av fødsel er heller ikke det beste, i forhold til å måtte reise fra familien sin i uviss framtid. Samtidig er det vanskelig å vite når en fødsel er i gang.

Mange gravide bor et godt stykke fra kommunesenteret, det være seg 30 minutter unna, slik at kriteriene for å oppnå krav om følgetjeneste må beregnes fra kvinnens bosted og ikke fra kommunesentret.

Så kjære politikere; hvem vil være med å gjøre fødselsomsorgen i ditt nærområde enda tryggere og bedre, med motto som: Følgetjenesten med jordmor må være på plass!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags