Kortere ventetider i Helse Midt-Norge

Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene, reduserer vi ventetiden og øker pasientbehandlingen, skriver Elisabeth Røbekk Nørve.

Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene, reduserer vi ventetiden og øker pasientbehandlingen, skriver Elisabeth Røbekk Nørve.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevNye tall fra Norsk Pasientregister viser at ventetidene i Helse Midt-Norge ble redusert med fire dager fra 2014 til 2015, og med seks dager fra 2013 til 2015. Helse Midt-Norge har nest lavest ventetid i landet, med en gjennomsnittlig ventetid på 67 dager.

Regjeringen har lovet å skape pasientens helsetjeneste og ambisjonene er å få ytterligere ned både køer og ventetid.Men dette er en nedgang som så langt er svært gledelig, og som betyr mye for alle de som venter på behandling.

Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene, reduserer vi ventetiden og øker pasientbehandlingen. Vi har lenge pekt på at for mange pasienter venter unødvendig lenge, samtidig som der er ledig kapasitet i private institusjoner. Vi har også pekt på at de offentlige sykehusene kan jobbe mer effektivt for å behandle flere.

Regjeringen har også en tydelig ambisjon om å prioritere pasienter innen psykisk helsevern og rus. Det er derfor gledelig at ventetiden er tydelig redusert for personer med rusproblem.  Nå som vi er så godt i gang, er det viktig at også kommunene følger opp med et godt rehabiliteringstilbud, slik at færre faller tilbake til rus etter behandling. Håpet nå er å kunne se samme resultat innen psykisk helsevern i nær fremtid. Særlig må barn og unge med psykisk sykdom få hjelpen raskere enn i dag. Her må det satses offensivt,

For å redusere ventetidene i norsk helsevesen, har Høyre og FrP-regjeringen blant annet lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst i pasientbehandlingen enn forrige regjering. Sykehusene gis i dag større fleksibilitet ved at man har gått bort fra streng aktivitetsstyring og aktivitetstak. I 2015 ble også fritt behandlingsvalg innført for å skape mer valgfrihet for pasientene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags