Kommentar til nedlegging av fødeavdelingen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er mye man skal høre før ørene dette av! Og i leserinnlegget til Ellinor Nærbø i TK 28. mars, får undertegnede bekreftet noe av problematikken i prosessen rundt etablering av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdalen.

Respekt er grunnlaget for et godt samarbeid i enhver sammenheng. Har man ikke respekt, opptrer man heller ikke redelig. Og mangelen på respekt og redelighet har vært gjennomgangstonen i hele prosessen rundt etablering av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Dette ble tydelig for alle nordmøringene første gang da tidligere adm. direktør i HMR, Astrid Eidsvik, trakk seg fra sin stilling etter betydelig administrativt press. Og bakgrunn for det administrative presset: Hun hadde signalisert at hun kom til å gå inn for Storbakken som lokasjon for nytt sykehus i HNR. Eidsvik vektla reisetid for pasientene som det viktigste argumentet for lokaliseringen. Hennes innstilling stemte ikke med «kartet» til visse «herrer» (både administrativt og politisk), så her måtte det endringer til må du vite. Alle vet jo hvordan det endte.

Hva så med redeligheten i leserinnlegget? Jeg lurer i så måte på hvordan man bruker nesten to timer fra Son til Fredrikstad?! Kan man på turen ha vært innom Svinesund på harryhandel? I alle fall kan umulig GPS-en fungert slik den skal, da en tur fra Son til Fredrikstad tar ca. 40 minutter og ikke nærmere to timer.

Gjennom hele prosessen har vi bevitnet at nedbyggingen av helsetilbudet på Nordmøre skal gjennomføres, åkke som. Og nå kom dråpen som fikk begeret til å flyte over for oss nordmøringer. Om fødende fra Smøla får økt sin reisevei fra to til minimum tre timer, er tydeligvis ikke av interesse og vektlegges ikke i det hele tatt av byråkratene i helseregionen. Vel vitende om den økte risikoen for mor og barn, velger man en løsning som ikke er til pasientenes beste. Mangelen på empati kan neppe dokumenteres bedre.

Og i samme styremøtet får man som tilskuer et klart inntrykk av at beslutningen er tatt på forhånd. Dette sier oss at den nødvendige åpenhet og samhandling som kreves i slike prosesser, er totalt fraværende. En mangel på åpenhet og samhandling som har vært fraværende hele tiden. Og dette bunner igjen i mangel på respekt og redelighet overfor nordmøres befolkning.

At reisetiden mellom Ålesund og Molde reduseres til cirka en time når møreaksen står ferdig (hvis den blir en realitet), vektlegges heller ikke. Hvis man på et kart over Møre og Romsdal bruker en god gammeldags passer og slår en sirkel rundt hver av de to byene (Ålesund og Molde), slik at sirklene tangerer hverandre, ser man at dekningen av helsetilbudet i søndre del av fylket er ekstremt godt (for i tillegg har man jo også Volda sykehus). Mens helsetilbudet er totalt fraværende i norddelen av fylket. Dette harmonerer dårlig med «lov om pasientrettigheter», § 1:

«Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.»

Vel, lovens formålsparagraf er til de grader brutt, pasientene og brukerne på nordmøre har aldri hatt mindre tiltro til helseforetaket! Vi har opplevd en arroganse gjennom hele denne prosessen, som har ført til at all tillit og troverdighet er ikkeeksisterende, og den lar seg neppe gjenreise.

Så: «Alea iacta est»; «Terningen er kastet». Vi krysser Rubicon! Det er ingen vei tilbake. Det må være grenser for hvor lenge vi kan akseptere denne «apartheidpolitikken» nordmøringene utsettes for. Trøndelag må bli neste endestasjon for Smøla sin del. Tøffe tak blir det nok der også, men da starter vi med blanke ark og med medspillere som har respekt overfor sine samarbeidspartnere. Så får vi håpe at resten av Nordmøre har vett til å følge etter. Nok er nok!

Jan Ivar Vikhals

Veiholmen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags